ចប់ហើយ៖ អ្នកសម្រុកទិញដីជិតគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីត្រូវក្អួតឈាម ដោយសម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រកាសបញ្ឈប់ការបង្កើតខេត្តថ្មី ដែលគ្រោងកាត់ចេញពីខេត្តកណ្តាល និងខេត្តមណ្ឌលគិរី-រតនគិរី …..

ចប់ហើយ៖ អ្នកសម្រុកទិញដីជិតគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីត្រូវក្អួតឈាម ដោយសម្តេច ហ៊ុន សែន ប្រកាសបញ្ឈប់ការបង្កើតខេត្តថ្មី ដែលគ្រោងកាត់ចេញពីខេត្តកណ្តាល និងខេត្តមណ្ឌលគិរី-រតនគិរី .....

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់ការសិក្សាបង្កើតខេត្តថ្មីចំនួនពីរ ដែលគ្រោងបំបែកចេញពីខេត្តកណ្តាល និងខេត្តមណ្ឌលគិរី-រតនគិរី។


ថ្លែងពីលើវេទិកាអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀន ៥ តុលា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថា៖

ការប្រកាសឲ្យបញ្ឈប់ការសិក្សាបង្កើតខេត្តថ្មីនេះ ដោយសារតែដំណឹងសិក្សានេះត្រូវបានបែកខ្ជែក។ ជាពិសេសមានមន្ត្រីមួយចំនួនបានរត់ការដើម្បីសុំតំណែងសម្រាប់ខេត្តថ្មី ដែលមិនទាន់បានបង្កើតផងនោះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *