ក្តៅៗប្លែកទៀតហេីយ៖ ច្បាប់​​រៀប​ការ​​អ្នក​​ស្រ​លាញ់​​ភេទ​​ដូច​គ្នា​​អាច​​នឹង​​បង្កើត​ឡើង​​នៅ​​កម្ពុជា​​…

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា គាំទ្រ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា និង​ថា​ប្រសិនបើ​មាន​ការបញ្ជ្រាប ឱ្យមាន​ការទទួលស្គាល់ អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​សហគមន៍ អ្នកតាក់តែង​ច្បាប់​នឹង​រៀបចំ​គោលនយោបាយ នូវ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់ ដើម្បី​ទទួលស្គាល់​ការរៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ជា​ផ្លូវការ​។

​នៅក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត​អន្តរជាតិ​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី ស្តីពី​សិទ្ធិ​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គា្ន ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា លោក កែវ រ៉េមី បានឱ្យដឹងថា​សម្រាប់​កម្ពុជា​មិនមានឧ​សគ្គ​អ្វី​នោះទេ ក្នុង​ការបញ្ជ្រាប​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅក្នុង​សហគមន៍ ក៏ដូចជា​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ទាំងមូល ទទួលស្គាល់​ការរៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា គ្រាន់តែ​ប្រើ​រយៈពេល​