នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច បានបង្ក្រាបករណីនាំចូលចង្រិត កន្តេះឡង់ ឌុកឌឿ ខូចគុណភាព ដែលលួចនាំចូលខុសច្បាប់ ពីប្រទេសជិតខាង

នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច បានបង្ក្រាបករណីនាំចូលចង្រិត កន្តេះឡង់ ឌុកឌឿ ខូចគុណភាព ដែលលួចនាំចូលខុសច្បាប់ ពីប្រទេសជិតខាង

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃនាយកដ្ឋាន នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច បានបង្ក្រាបករណីនាំចូលចង្រិត កន្តេះឡង់ ឌុកឌឿ ខុសច្បាប់ និងខូចគុណភាពជាច្រើន ពីក្រៅប្រទេស ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព យ៉ាងខ្លាំង។

ក្នុងប្រតិបត្ដិការនេះដែរ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានដុតកំទេចចោលផងដែរ ៕

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *