សោកស្ដាយណាស់…! មិត្តរួមជំនាន់​ វ.ត្រី​ សុន​ សៅ​ ដែលជានិស្សិតដ៏ឆ្នេីម​ និងស្លូតបូត វគ្គបញ្ជាការសេនាការ​ ជំនាន់ទី១៨​ បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បណ្តាលអោយបាត់បង់ជីវិត

សោកស្ដាយណាស់...! មិត្តរួមជំនាន់​ វ.ត្រី​ សុន​ សៅ​ ដែលជានិស្សិតដ៏ឆ្នេីម​ និងស្លូតបូត វគ្គបញ្ជាការសេនាការ​ ជំនាន់ទី១៨​ បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បណ្តាលអោយបាត់បង់ជីវិត

មិត្តរួមជំនាន់​ វ.ត្រី​ សុន​ សៅ​ ដែលជានិស្សិតដ៏ឆ្នេីម​ និងស្លូតបូត វគ្គបញ្ជាការសេនាការ​ ជំនាន់ទី១៨​ បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរបណ្តាលអោយបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី​៥​ ឧសភា​ ២០១៩។ មិនគួរអោយជឿសោះថា ប្អូនប្រុសចាកចេញទៅរហូតយ៉ាងលឿនបែបនេះសោះ។ សូមចូលរួមសោកស្តាយ​ និងរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារប្អូនផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *