អត់ប៉ះ K01 ទុកថា សំណាងហេីយប្អូនស្រី កុំអីនិងបែកផ្សែង…. (មានវីដេអូ)

អត់ប៉ះ K01 ទុកថា សំណាងហេីយប្អូនស្រី កុំអីនិងបែកផ្សែង.... (មានវីដេអូ)

ហ្វេសបុកៈ កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ វីដេអូមួយ ត្រូវបានបងប្អូនមហាជនជាច្រើន ធ្វើការស៊ែរចែករំលែកតៗគ្នា ដោយក្នុងវីដេនេះ មិនចង់ធ្វើបាបឬក៏ឲ្យប្អូនស្រីខ្មាស់គេទេ គ្រាន់តែចង់ឲ្យប្អូនស្រីចេះកែទំលាប់អាក្រក់ៗចោលខ្លះ មិនថាប្អូនស្រី មានមនុស្សច្រើនទៀតដែលជិះបញ្ជាស់ ឲ្យចេះគោរពច្បាប់ផង។

បងប្អូនអាចខឹងយើងខ្ញុំ ជាសមត្ថកិច្ចដែលអប់រំបងប្អូន ឲ្យបើកបរចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំតែមួយគត់ គឺដើម្បីការពារជីវិតបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *