អ្នកម្ដាយកូនអើយ កាន់តែចាស់ កាន់តែវង្វេង សូមជួយស៊ែរឲ្យកូនៗលោកយាយ បានឃើញផង

អ្នកម្ដាយកូនអើយ កាន់តែចាស់ កាន់តែវង្វេង សូមជួយស៊ែរឲ្យកូនៗលោកយាយ បានឃើញផង

លោកយាយដែរវង្វេងផ្ទះ ក្មួយឲ្យសំរាកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យ៣ មួយយប់ លុៈព្រឹកថ្ងៃទី០៦.០៥.២០១៩ លោក ឯម ភារី នាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យ៣ បានជូនថវិការលោកយាយបន្តិបន្តួច និងជួល Pass App អោយលោកយាយ ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ ដែលលំដ្ឋានរបស់គាត់វិញ។

សូមជួយស៊ែអោយបានដលកូនក្មួយគាត់ផង លោកយាយត្រឡប់ទៅស្រុកមេសាងវិញហើយ សូមជូនពរលោកយាយសុខសប្បាយតាមផ្លូវ🙏🙏។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *