សាលា​បឋម​សិក្សា​ប៉ាក់​ខ្លង​ ត្រូវពួកខិលខូចវាយបំផ្លាញ់គ្មានសល់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូសំណូមពរអោយសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកជនដៃដល់ ព្រោះនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ….. (មានវីដេអូ)

សាលា​បឋម​សិក្សា​ប៉ាក់​ខ្លង​ ត្រូវពួកខិលខូចវាយបំផ្លាញ់គ្មានសល់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូសំណូមពរអោយសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកជនដៃដល់ ព្រោះនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ..... (មានវីដេអូ)

ថ្ងៃទី៧/ឧសភា/ឆ្នាំ២០១៩​ នៅសាលា​បឋម​សិក្សា​ប៉ាក់​ខ្លង​ ត្រូវពួកខិលខូចវាយបំផ្លាញ់គ្មានសល់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូសំណូមពរអោយសមត្ថកិច្ចជួយស្វែងរកជនដៃដល់ ព្រោះនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ។ សូមបងប្អូនជួយស៊ែរដល់សម្ថតកិច្ចផង ពួកនេះវាមិនមែនជាមនុស្សទេ សាលរៀនបែបនេះហើយ វានៅមកវាយបំផ្លាញ់ថែមទៀត។

អាណិតប្អូនៗក្មួយៗណាស់ ត្រូវខាតពេលវេលារៀនសូត្រ ដោយសារស្នាដៃពួកអាបាតសង្គមទាំងអស់នេះ។ សូមអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន ជួយចាត់ការណ៍ជនទាំងនេះផង ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *