ដំណឹងស្វែងរកសាច់ញាត្តិ លោកពូម្នាក់ ជាសន្តិសុខរោងចក្រ ថបស្ព័ត នៅបាវិត បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ កំពុងស្វែងរកបងប្អូនមកទទួលសព

ដំណឹងស្វែងរកសាច់ញាត្តិ លោកពូម្នាក់ ជាសន្តិសុខរោងចក្រ ថបស្ព័ត នៅបាវិត បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ កំពុងស្វែងរកបងប្អូនមកទទួលសព

ដំណឹងស្វែងរកសាច់ញាត្តិដែលរស់នៅភូមិ កំពង់ស្នែ ឃ៉ំធាយ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ជនរងគ្រោះឈ្មោះ ឌឿ ឡូត (ស្លាប់) មុខរបរ ជាសន្តិសុខរោងចក្រ ថបស្ព័ត នៅបាវិត ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ កំពុងស្វែងរកបងប្អូនមកទទួលសព បើមានបងប្អូនស្គាល់ភូមិឃ៉ំខាងលើ ជួយស៊ែរអោយបងប្អូនគាត់បានដឹងផង ព្រោះគ្មានលេខទូរស័ព្ទទាក់ទងទេ ទូរស័ព្ទគាត់ត្រូវបានគេយកបាត់ហើយ 😓Help share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *