យកលាក់ទុកច្រើនម្លឹងៗ បំរុងធ្វើអ្វី…! កម្លាំងនគរបាលជាតិ រកឃើញរំសេវជាតិផ្ទុះជាច្រើនតោន របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈួន យូរ ដែលលាក់ទុក កណ្តាលព្រៃ ក្នុងស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ

យកលាក់ទុកច្រើនម្លឹងៗ បំរុងធ្វើអ្វី...! កម្លាំងនគរបាលជាតិ រកឃើញរំសេវជាតិផ្ទុះជាច្រើនតោន របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈួន យូរ ដែលលាក់ទុក កណ្តាលព្រៃ ក្នុងស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ

ចាប់បានរំសេវផ្ទុះច្រើនតោន!! សំណាងល្អ បានកម្លាំងនគរបាលជាតិ បង្ក្រាបទាន់ពេលវេលា នូវរំសេវជាតិផ្ទុះជាច្រើន ដែលឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឈួន យូរ លាក់ទុក កណ្តាលព្រៃ ភូមិសាស្ត្រ ភូមិកំណប់ ឃុំសុចិត្រ ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ប្រសិនបើ បង្ក្រាប អត់ទាន់ពេលវេលាទេនោះ រំសេវជាតិផ្ទុះទាំងនេះ ធ្លាក់ដល់ដៃភារវកម្ម ពួកយើងពិតជាវីវរហើយ ការបង្ក្រាបនេះ គឺបានអនុវត្ត នាថ្ងៃទី8 ខែឧសភា ឆ្នាំ2019។ បច្ចុប្បន្នរំសេវជាតិផ្ទុះទាំងនេះ ស្ថិតនៅក្រោមការគ្របគ្រងរបស់សមត្ថកិច្ច កំពង់កសាងសំណុំរឿង និងត្រៀមដឹញ្ជូនយកមករក្សាទុកជាវត្ថុតាងបទល្មើស ៕

ប្រភពៈ San Prum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *