បើអ្នកជាមនុស្សស្រី អ្នកឈឺទេ? ប្រពន្ធតាមទាន់ប្ដី នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាមួយគ្នា ចំពេលសាហាយស្លៀកកន្សែង នៅក្នុងបន្ទប់ អង្គុយសុីបាយជាមួយគ្នា…!

ហ្វេសបុកៈ កាលពីពេលថ្មីនេះ មានគណនីហ្វេសបុក របស់បងស្រីម្នាក់ មានឈ្មោះ Oun Leangkc បានបង្ហោះសារខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គម ធ្វើឲ្យបងប្អូន ក៏ដូចជាហ្រ្វេន មានការងើងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ដោយក្នុងសារនោះបានសរសេរថា “បងប្អូនមើលមុខមីស្រីថោកទាប អោយហើយទៅ វាដណ្ដើមប្ដីគេ មីស្រីថោក អាប្រុសថោក បង្កើតកូនហើយ ទៅមានស្រីចោលប្រពន្ធកូន អត់សុីអត់ឃ្លានជាមួយគ្នា វានៅមានស្រី បានញុំជូនរពអោយអ្នកឯងស្រលាញ់អោយស្លាប់ ហើយកម្មអ្នកឯងធ្វើដាក់ញុំទាំងប៉ុន្មាន នឹងធ្លាក់មកលើអ្នកឯង ជាងញុំ100ដល់ ញុំឈឺប៉ុណ្ណឹងមិនអី នឹងហើយអ្នកឯងតែងតែថា ញុំជឿអ្នកដទៃ លូវបានឃើញហើយប្រុសថោក ប្រុសចិត្តសាវា មីងែងយកទៅបើឃ្លានវាខ្លាំងណាស់ ជឿហើយចិត្តប្រុសៗសុទ្ធ ទាំងអស់ប្រពន្ធកូនវា នៅចោលបាន ទំម្រាំនាងឯង ស្រលាញ់ដំបូងល្អណាស់ ចាំមើលវាអស់ចិត្តនាងឯងប្រាកដ………………. ” ។

ក្នុងនោះដែរ ក៏មានមហាជនជាច្រើនខមិនសួរបងស្រីពីមូលហេតុ។ រឿងទាំងអស់គឺជារឿងពិត ដោយបងស្រីបានតាមទាន់ប្ដី នៅជាមួយសាហាយក្នុងបន្ទប់ជាមួយ “ច្បាស់ដូចថ្ងៃ តាមទាន់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នា មីស្រីស្លៀកកន្សែង នៅក្នុងបន្ទប់អង្គុយសុីបាយជាមួយគ្នា” ៕

ប្រភពៈ Oun Leangkc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *