បើមិនជឿកុំប្រមាថ!!! នារីម្នាក់ បានមកលេងទឹកជាមួយ មិត្តភក្ដិ និងបងប្អូន ស្រាប់តែមានវិញ្ញាណចូលសន្ថិត បម្រុងលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួន តែត្រូវបានគេជួយទាន់…..(មានវីដេអូ)

បើមិនជឿកុំប្រមាថ!!! នារីម្នាក់ បានមកលេងទឹកជាមួយ មិត្តភក្ដិ និងបងប្អូន ស្រាប់តែមានវិញ្ញាណចូលសន្ថិត បម្រុងលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួន តែត្រូវបានគេជួយទាន់.....(មានវីដេអូ)

ហេតុការណ៍ចម្លែកមែន មិនដែលឃើញនោះទេ នារីម្នាក់លេងទឹកត្រូវបានបានខ្មោចទឹកចូល ស្រែកផ្អើលកុំតែគេចាប់ជួយនោះកុំអីអាចគ្រោះថ្នាក់ហើយ ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅខេត្តកំពត ពេលវេលាម៉ោង១២:៤០នាទី ថ្ងៃទី១០ ខែ១០ ឆ្នាំ២០១៨ តាមប្រភព Hea Po

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *