ក្រោយពីមានការបង្ហោះពីនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ត្រូវគូរស្នេហ៍ សង្ហា មានលុយឡាន វាយធ្វើបាបភ្លាម លោក ម៉ារ៉ា ប៊ុណ្ណា បង្ហោះសារភ្លែត ថា "ស្រលាញ់តែអ្នកមាន​ ដុល្លារ​ និង​ វីឡា​ ពេលគេសាវ៉ា​ មកដៀលប្រុសទាំងអស់​ !យី​ ធ្វេីចឹងមុិចត្រូវ​ ហាហា" …

ក្រោយពីមានការបង្ហោះពីនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ត្រូវគូរស្នេហ៍ សង្ហា មានលុយឡាន វាយធ្វើបាបភ្លាម លោក ម៉ារ៉ា ប៊ុណ្ណា បង្ហោះសារភ្លែត ថា "ស្រលាញ់តែអ្នកមាន​ ដុល្លារ​ និង​ វីឡា​ ពេលគេសាវ៉ា​ មកដៀលប្រុសទាំងអស់​ !យី​ ធ្វេីចឹងមុិចត្រូវ​ ហាហា" ...

ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយ យ៉ាងច្រើនពីនារីម្នាក់ ដែលជ្រើសរើសគូរស្នេហ៍សុទ្ធតែសង្ហា និងមានលុយឡាន ហើយត្រូវគូរស្នេហ៍វាយហើមមុខមាត់ ស្នាមពេញដៃ ជើង អង្គុយស្រែយំផងនោះ តារាចម្រៀង លោក ម៉ារ៉ា ប៊ុណ្ណា ក៏បានលើកឡើងដែរថា “ស្រលាញ់តែអ្នកមាន​ ដុល្លា​ និង​ វីឡា​ ពេលគេសាវ៉ា​ មកដៀលប្រុសទាំងអស់​ !យី​ ធ្វេីចឹងមុិចត្រូវ​ ហាហា”។

មិនប្រាកដថាអ្នកមានលុយ ឡាន វីឡា សុទ្ធតែសាវានោះទេ ហើយក៏មិនប្រាកដថា ចំណងស្នេហា ទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការលុយនោះដែរ។ ដូចនេះស្រីៗគួរគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជៀសវាងការជ្រើសរើសខុស ទៅថ្ងៃអនាគត “លុយមិនមែនជាសុភមង្គលពិតប្រាកដនោះទេ”។

ប្រភព៖រូបម៉ារ៉ា ប៊ុណ្ណា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *