អបអរសាទរ! សម្ដេច​ ហ៊ុន​ សែន​ សម្រេចបញ្ចុះតម្លៃសាំង​ ៤សេនដុល្លារ/លិត្រ​ ដេីម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយេីង​ទាំងអស់គ្នា

អបអរសាទរ! សម្ដេច​ ហ៊ុន​ សែន​ សម្រេចបញ្ចុះតម្លៃសាំង​ ៤សេនដុល្លារ/លិត្រ​ ដេីម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយេីង​ទាំងអស់គ្នា

ភ្នំពេញ៖ នៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមួយបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូរទាំងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនិងកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៣,៨០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ៣,៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់អាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *