រកលុយណាបង់បានទៅលោកព្រះ …ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុក Reaksmey Kong បានបង្ហោះសារថា ខែ១ ខែ២ ខែ៣ ខែ៤ មិនមធ្យមទេ ងំខែ៥និងហ្មង គីឡូឡើងហួសហេតុពេក

ភ្នំពេញ៖ រាល់គ្នាតែងតែរអ៊ូរទាំរឿងដាច់ភ្លើង និងគីឡូភ្លើងមានការកើនឡើង ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើការបង្ហោះវិដេអូ និង បង្ហោះពីភាពខុសគ្នា ពីតំលៃភ្លើង ពីមួយខែទៅមួយខែ។ យ៉ាងណាមិញ អគ្គិសនីកម្ពុជា ក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ម្តងជាពីររួចមកហើយ អំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

ដោយឡែក នៅថ្ងៃនេះ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Reaksmey Kong បានបង្ហោះសារថា “ខែ1,2,3ល្មមៗចូលខែ4មធ្យម,ងំខែ5និងហ្មងលោកព្រះនិយាយលែងចេញញ៉ុមអើយ😥អ្នកណាខ្លះយល់អារម្មណ៍1នេះ🙄😥😭..សុំទោសផងបើផុសទៅប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនខាងអគ្គីសនី🙊🙊មក2គីឡូនិងឡើងហួសហេតុពេក.រកលុយណាបង់បានទៅ🙄🤔😴យ៉ាងណាយ៉ាងណីទេ🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤷‍♂️🤷‍♀️

មិនតវ៉ាអីទេ!យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបង់ហើយខ្លាចហើយខែ5ទឹកនិងភ្លើងកប់សារីៗសរុប3,199,500៛(800$លោកព្រះ🙄)”។

មានវិដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *