សូមបងស្រីមេត្តាផង…សូមបងស្រីម្នាក់រើសបានកាបូបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ការាស់សាំងPTT នៅកំពង់ស្ពឺ ប្រគល់ម្ចាស់ដើមវិញផង ព្រោះលុយនៅក្នុងនោះអាច…(មានវិដេអូ)

សូមបងស្រីមេត្តាផង...សូមបងស្រីម្នាក់រើសបានកាបូបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ការាស់សាំងPTT នៅកំពង់ស្ពឺ ប្រគល់ម្ចាស់ដើមវិញផង ព្រោះលុយនៅក្នុងនោះអាច...(មានវិដេអូ)

ហ្វេសប៊ុកៈ កាលពីថ្ងៃមិ្សលមិញនេះ មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ឡេង តិច យូរ បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គម ដោយសូមឲ្យបងស្រីដែលរើសបានកាបូបនៅ ក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅការាសសាំងPTTនៅកំពង់ស្ពឺ ជូនម្ចាស់ដើមវិញផង។

ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកបានរៀបរាប់ថា “សូមបងស្រីក្នុងរូបមេត្តា ប្រគល់កាបូបដែលបងរើសបានក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅការាសសាំងPTTនៅកំពង់ស្ពឺ ជូនម្ចាស់ដើមវិញផង ព្រោះលុយក្នុងនោះអាចកែប្រែជិវិតគ្រួសារគាត់បាន។ សូមបងមេត្តាដោយក្តីអនុគ្រោះ”។

មានវិដេអូ៖

ប្រភព៖ ឡេង តិច យូរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *