ពេលម៉ែមិននៅ ឲ្យកូនពៅនៅផ្ទះម្នាក់ឯង មកវិញហួសចិត្តមើលកូនខ្លួនឯងមិនចង់ស្គាល់

ពេលម៉ែមិននៅ ឲ្យកូនពៅនៅផ្ទះម្នាក់ឯង មកវិញហួសចិត្តមើលកូនខ្លួនឯងមិនចង់ស្គាល់

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកចែកចាយព្រោងព្រាតបង្ហាញពីកុមារបរទេស ធ្វើសកម្មភាពចម្លែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលឃើញហើយទប់សំណើចមិនបាន ។

ដូច្នេះសូមមើលរូបភាពទាំងអស់នោះជាមួយគ្នា ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *