ល្បីពេញហ្វេសប៊ុក! តាមពិតនារីរូបស្រស់ ស្រាតអស់ពីខ្លួនរត់លេងទឹកសមុទ្រកាលពីថ្ងៃមិញនោះ គឺលេងនៅឯ…

ល្បីពេញហ្វេសប៊ុក! តាមពិតនារីរូបស្រស់ ស្រាតអស់ពីខ្លួនរត់លេងទឹកសមុទ្រកាលពីថ្ងៃមិញនោះ គឺលេងនៅឯ...

រូប ភាព នារី ម្នាក់ ស្រាត អស់ ពី ខ្លួន ងូត ទឹក រត់លេងតាមមាត់សមុទ្រ ដោយ មិន ខ្វល់ ពី អ្នក ជុំវិញ ខ្លួន ត្រូវ បាន ចែក ចាយ បន្ត ជា ច្រើន ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ នេះ។ តាម ពិតនារីម្នាក់នេះលេងទឹកសមុទ្រនៅ ប្រទេស វៀតណាម ឯ ណោះ ហើយ សារព័ត៌មាន វៀតណាម ក៏ បាន ចុះ ផ្សាយ ពី រឿង នេះ ដែរ។ 

បើ តាម ប្រភព ដដែល រូប នារី វ័យ ក្មេង ម្នាក់ នេះ ត្រូវ បាន ចែក ចាយ ពេញ បណ្ដាញ សង្គម វៀតណាម ដូច គ្នា កាល ពី ប៉ុន្មាន ម៉ោង មុន។ អាជ្ញាធរ កំពុង ព្យាយាម ស្រាវជ្រាវ លើ រូប នោះ ចង់ដឹងថាតើនាង មាន ចេតនា ធ្វើ បែប នេះ ឱ្យ ល្បី ឬយ៉ាងណា? បើ តាម មើល រូប ភាព ជាក់ ស្ដែង គឺ នាង គ្មាន ស្លៀក ពាក់ អ្វី ទាំង អស់ ហើយ យក ដៃ បាំង តំបន់ ពិសេស រត់ លេង ដោយ គ្មាន ខ្វល់ អ្វី ឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *