ញាក់សាច់! ឃើញខាងប្រុសផុសដ្រាមម៉ាខ្លាំងពេក ខាងស្រីអត់ទ្រាំមិនបាន​ ចូលទៅខមិនកប់ៗមាត់ មានអីក៏…

ញាក់សាច់! ឃើញខាងប្រុសផុសដ្រាមម៉ាខ្លាំងពេក ខាងស្រីអត់ទ្រាំមិនបាន​ ចូលទៅខមិនកប់ៗមាត់ មានអីក៏...

និស្ស័យធ្វើឲ្យជួបគ្នា! ពិតជារឿងមួយដែលមិននឹកស្មានដល់ ជាមិត្តក្នុងហ្វេសប៊ុកគ្នារហូតដល់ទៅ៦ឆ្នាំទៅហើយ មិនដែលនិយាយរកគ្នា មិនដែល Comments មិនដែល Chat មិនដែលឃើញសូម្បីតែ Post​ តែចៃដន្យថ្ងៃមួយខាងប្រុស Post Drama ខ្លាំងពេក ខាងស្រីក៏បានចូលមកខមិនស្តីឲ្យកប់ៗមាត់ ដល់លេងចុះលេងឡើង ស្រាប់តែបានភ្ជាប់និស្ស័យគ្នាពិតមែន នេះមែនទេ ដែលគេហៅថាជានិស្ស័យនោះ។

ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Påth Nävät” បានបង្ហោះពីនិស្ស័យស្នេហ៍របស់ខ្លួនលោកហ្វេសប៊ុក ទាំងអារម្មណ៍ត្រេកអរ ជាខ្លាំង ហើយនេះប្រហែលជានិស្ស័យផង។ ប្រុសស្អាតរូបនោះបានរៀបរាប់ថា “ជាមិត្តក្នុង Facebook ជិត ៦ឆ្នាំហើយមិនដែលដឹងពីមុនសោះ មិនដែលនិយាយរកគ្នា មិនដែល Comments មិនដែល Chat មិនដែលឃើញសូម្បីតែ Post តែចៃដន្យថ្ងៃមួយ Facebook ភ្ជាប់និស្ស័យបណ្តាល ឲ្យខាងស្រីឃើញយើង Post Drama ខ្លាំងពេក ចូលComment ស្តីអោយកប់កប់មាត់ ដល់លេងចុះ លេងឡើងក៏ចូលមនោគមន៍វិជ្ជា ក៏សម្រេចចិត្តសាកស្រលាញ់គ្នាលេងៗ មានអីដល់ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យបាត់ 😍😬😂 Mai Neath Real ។ខប់ខប់ 😍🤣🎉🎊”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *