តាំង គីមឡេង បង្ហោះសារអន់ចិត្តដោយលើកឡើងថា៖ «អ្នកជួយសង្គមគេមិនសូវរអើពើខ្វាយខ្វល់លើកស្ទួយជួយទំនុកបម្រុង…»

តាំង គីមឡេង បង្ហោះសារអន់ចិត្តដោយលើកឡើងថា៖ «អ្នកជួយសង្គមគេមិនសូវរអើពើខ្វាយខ្វល់លើកស្ទួយជួយទំនុកបម្រុង...»

យុវជនគំរូឈានមុខសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមប្អូនប្រុស តាំង គីមឡេង សម្ដែងសម្ដែងក្ដីអន់ចិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារគេមិនសូវរអើពើខ្វាយខ្វល់លើកស្ទួយជួយទំនុកបម្រុង ។

ប្អូនប្រុស តាំង គីមឡេង លើកឡើងថា៖ «ខ្ញុំនិយាយមិនស្រួលគេជេរ​ គេការពារគេស្អប់គេថាខ្ញុំទើសគេ…តែបើគិតចំៗនិយាយចាក់ៗគឺខ្ញុំឃើញច្រើនអ្នកជួយសង្គមគេមិនសូវរអើពើខ្វាយខ្វល់លើកស្ទួយជួយទំនុកបម្រុង..តែបើអ្នកលឹងសើច​ ធ្វើអ្វីឡប់ៗប្លែកៗ​ ធ្វើឲមហាជនសើចច្រើនគេឲតម្លៃហើយគេគាំពារ..បែបនេះបានខ្ញុំថាអ្វីក៏ដោយគឺយើងមិនអាចទាញចិត្តគេបានទេព្រោះថាឆន្ទះនិងការគិតខុសៗគ្នា​ ខ្ញុំស្រឡញ់ពេញចិត្តដូចគ្នាតែកុំជ្រុលនិយមជេរគេវិញគ្រាន់តែគេនិយាយចង់ឲល្អ» ៕ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក តាំង គីមឡេង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *