នេះបានចំជាកំពូលអ្នកសុំទាន ! បុរសជាអ្នកសំុទានម្នាក់និយាយរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់..(មានវីដេអូ)

នេះបានចំជាកំពូលអ្នកសុំទាន ! បុរសជាអ្នកសំុទានម្នាក់និយាយរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់..(មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មិៗនេះមានបុរសម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាអ្នកសំុទាន បានកំុពុងធ្វេីអោយមានកាចាប់អារមណ៍ជាខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេស ដោយសារការនិយាយរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេប្រាប់ទៅបងប្រុសម្នាក់ ដែលជាអ្នកសម្ភាស៍ថតចែករំលែកវីដេអូនេះ៕

ចំពេាះក្នុងវីដេអូនេះផងដែលបុរសជាអ្ន​កសុំទានរូបនេះបាននិយាយថា សុំទានគេទេ ប៉ុន្តែ ជក់បារី៥៥៥ ផឹក ABC ញាំបាយភ្លៅមាន់ នឹងផឹកកាហ្វេប្រេនតាមហាង មួយកែវ ១០០០០រៀល៕

សូមបងប្អូនទស្សនានឹងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់បុរសសំបូរបែបទាំងអស់គ្នា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *