កូនក្រមុំធាត់ Cute ម៉ង៖ អនុស្សាវរីយ៏ ស្រលាញ់គ្នារយះពេល ៩ឆ្នាំ ក៏ប្ដូរមកក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធ ……….

កូនក្រមុំធាត់ Cute ម៉ង៖ អនុស្សាវរីយ៏ ស្រលាញ់គ្នារយះពេល ៩ឆ្នាំ ក៏ប្ដូរមកក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធ ..........

ផាន សុជីវោ និង ទូច វណ្ណឌី បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នឹងបានរៀបរាប់ថា៖


-ពូកយេីងបានស្រលាញ់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ 2009 រហូតមកដល់ពេលនេះ ..
-រយះពេល9ឆ្នាំហេីយដែលយេីងត្រឹមជាសង្សារ..
-ធ្លាប់ឈ្លោះគ្នា ធ្លាប់អន់ចិត្តនឹងគ្នាក៏មិនតិចដងដែរ…

-តែចុងក្រោយក៏មិនបោះបង់គ្នា ហើយក៏កាន់ដៃគ្នារហូតដល់ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពិសេសរបស់យេីងទាំងពីរ ថ្ងៃដែរគូសង្សារជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បាន..
-អនុស្សាវរីយ៏9ឆ្នាំ ថ្ងៃនេះក៏ប្ដូរមកក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធ…
-បងសន្យាថា បងនិងមេីលថែអូនអស់មួយជីវិត…

សូមជូនពរអោយអ្នកទាំងពីរស្រលាញ់គ្នារហូត…..៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *