គូស្នេហ៍ពិតៗហើយនិង ភរិយាល្អពិត បានធ្វើឲ្យលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បង្ហោះសារមួយឃា្លយ៉ាងមានន័យថា….!!!

គូស្នេហ៍ពិតៗហើយនិង ភរិយាល្អពិត បានធ្វើឲ្យលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បង្ហោះសារមួយឃា្លយ៉ាងមានន័យថា....!!!

បងប្អូនជាច្រើនស្គាល់ហើយថា លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ គឺជាឧកញ៉ាមួយរូបដែលជាមនុស្សចិត្តធម៌ ចូលចិត្តធ្វើការងារសង្គមច្រើន ជាពិសេសនោះលោកតែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រនិងជនដែលលំបាកនិងចាស់ជរាជាដើម។

ហើយមុននះបន្តិច លោក ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ លោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្តាញសង្គមហ្វេស់ប៊ុក ដោយលោកបានបង្ហោះសារមួយដែលនិយាយពីភរិយារបស់លោកថា​ «បានភរិយាចរិកនិងមាយាទល្អទោះបីក្រក៏គង់ក្លាយជាសេដ្ឋី»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *