មួយឃ្លាខ្លីមានន័យចាក់ដោតខ្លាំងដែលឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ និយាយក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយ !

មួយឃ្លាខ្លីមានន័យចាក់ដោតខ្លាំងដែលឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ និយាយក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតម្ដាយ !

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅត្រូវជាថ្ងៃខួបគ្រប់៥៨ឈានចូល៥៩ឆ្នាំរបស់លោកជំទាវ កាន់ ចន្ទ្រា ទៀ វិញ ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ។

ក្នុងឱកាសពិធីចម្រើនព្រះជន្មអ្នកម្ដាយជាទីស្រលាញ់ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បាននិយាយសម្ដីមួយឃ្លាមានន័យចាក់ដោតយ៉ាងខ្លាំងដែលកូនៗទាំងអស់គួរតែយកតម្រាប់តាម ។

ឧកញ៉ានិយាយថា៖ «អ្នកដទៃគេល្អជាមួយយើងប៉ុណ្ណា ក៏មិនស្មើនឹងអ្នកដែលបានចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចមកនោះទេ….រីករាយថ្ងៃខួបកំណើត ម៉ាក់ៗ កាន់ ចន្ទ្»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *