អីយ៉ាស់ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿសោះថា.. លោក G-Davit និងប្អូនប្រុសដែលចេះ១៥ ភាសាម្នាក់នេះធ្លាប់បានលេង ឈូស ជាមួយគ្នាកាលនៅពីតូចសោះ ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាង……! (មានេវីដេអូ)

អីយ៉ាស់ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿសោះថា.. លោក G-Davit និងប្អូនប្រុសដែលចេះ១៥ ភាសាម្នាក់នេះធ្លាប់បានលេង ឈូស ជាមួយគ្នាកាលនៅពីតូចសោះ ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាង......! (មានេវីដេអូ)

ប្អូនប្រុសដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់់ប្អូនប្រុស ធុច សាលីក ដែលប្អូនប្រុសដែលអាចនិយាយបាន១៥ ភាសាជាងនោះពេលនេះប្អូនត្រូវបានស្ថននីទូរទស្សន៍ CTN បានអញ្ជើញប្អូនប្រុសនិងក្រុមគ្រួសាដើម្បីធ្វើការសំភាសន៍ផ្ទាល់ពីពិធីករនិងពិធីការនី ។

អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺប្អូនបានប្រាប់ពីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តប្អូនយូរហើយ គឺប្អូនបានប្រាប់ថា ខ្លួននិងលោក G- Davit ដែលជាតារារ៉េបដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលគេស្គាល់លោកតាមរយៈបទ «រាំញីកែងជើង» ដែលបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់មហាជន់ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក.។

ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេោះគឺ ប្អូនប្រុស សាលីក និងលោក G- Davit ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតំាងពីតូចមកម្លេះ គឺក្រុមគ្រួសារបានរាបអានគ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងហើយប្អូនប្រុសក៏បានប្រាប់ថា លោក ដេវីត ជាមួយនិងប្អូនគឺបានធ្លាប់លេង ឈូស ជាមួយគ្នាទៀត សម្តីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែនិយាយចេញពីមាត់លោក G- Davit និង ប្អូនប្រុស សាលីក ទាំងអស់ បើបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនានូវ វីដែអូ ខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *