ពេលនេះកីឡាប្រដាលដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចដារាគឺលោក សែន រ៉ាឌី ដែលបាត់មុខយូរនោះពេលនេះបាន លេចមុខចូលរោងការជាមួយនិងភរិយាដល់ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ហើយ….!!

ពេលនេះកីឡាប្រដាលដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចដារាគឺលោក សែន រ៉ាឌី ដែលបាត់មុខយូរនោះពេលនេះបាន លេចមុខចូលរោងការជាមួយនិងភរិយាដល់ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ហើយ....!!

បើរបងប្អូនដែរជាអ្នកស្នេហារខាងវិស័យប្រដាល បងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ច្បាស់ហើយកីឡាក៏ វ័យក្មេង សែន រ៉ាឌី ឈ្មោះពិតរបស់គាត់ឈ្មោះ ទិន ភាព  ពេលនេះគាត់បានរៀបការជាមួយ កូនក្រមំុដែលមានឈ្មោះថា ស៊ន វង្សដារីណែ ។

គូសបញ្ជាក់ផងដែរថា សែន រ៉ាឌី ជាអ្នកប្រដាល់ពិតមែន តែកីឡាកររូបនេះអាចលេងកីឡាបានច្រើនទៀត ដូចជា វូវីណាម ឈិនឡូ ដែលជាប្រភេទកីឡាវាយ និង ទាត់ ហើយក៏ធ្លាប់បានទទួលបានមេដាយមាស វូវីណាម ពីកីឡាសុីហ្គេមផងដែរ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *