មានតែ សត្វ តុកែ ពីរ​បីក្បាលនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនដឹងតែខ្លាចជាអ្នកមានយ៉ាងងាយស្រួល​ បើរ តុកែ មួយក្បាលមានតម្លៃដល់ទៅ…..!

មានតែ សត្វ តុកែ ពីរ​បីក្បាលនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនដឹងតែខ្លាចជាអ្នកមានយ៉ាងងាយស្រួល​ បើរ តុកែ មួយក្បាលមានតម្លៃដល់ទៅ.....!

 ចំពោះសត្វតុកែទាំងនេះ ពួកវាតែងតែរស់នៅតាមជញ្ជាំង ក្រលៀតថ្ម និងក្រលៀតឈើជាដើម ហើយពួកវាសុីសត្វល្អិតជាអាហារ ចំណែកឯតម្លៃរបស់វា គឺអាចទិញបានឡានយ៉ាងទំនើបផងដែរ។

ពិតណាស់ដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថា សត្វតុកែគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រោះវាអាចយកទៅធ្វើជាថ្នាំដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិក្នុងការព្យាបាលជំងឺបានផងដែរ ប៉ុន្តែសត្វតុកែទាំងនោះ គឺឲ្យត្រូវតែមានប្រវែងដែលបានតម្រូវពីអ្នកទិញ ដែលចាប់ផ្តើមពីប្រវែង ៤តឹក ដល់ ៤,៦តឹក រីឯតម្លៃក៏ខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងដែរ។

ដោយឡែក កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យើងតាមគណនីហ្វេសបុកមួយមានឈ្មោះថា ឱកាសការងារ ប្រទេសថៃ បានធ្វើការបង្ហោះដើម្បីស្វែងរកទិញតុកែ ដែលបានរៀបរាប់ទាំងតម្លៃ និងប្រវែងរបស់វាងផងដែរ៖ “មានទទួលទិញតុកែ បញ្ជាក់យករស់មិនយករបួស 4តឹកគត់ 3000$ ,4 តឹក 1ហ៊ុន 4000$, 4តឹក 2ហ៊ុន 5000$, 4តឹក 3ហ៊ុន 6000$, 4តឹក 4ហ៊ុន 12000$, 4តឹក 5ហ៊ុន 15000$, 4តឹក 6ហ៊ុន 20000$។ ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 0889565491/0965417620។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *