សម្តេច ហ៊ុន សែន អផ្សុកខ្លាំងពេក អង្គុយលេងលើកូនឡាន ស្រាប់តែ ប្រជាជនបើកឡាននិងជិះម៉ូតូជិះវ៉ារថយន្ត សម្តេចយ៉ាងសប្បាយ

សម្តេច ហ៊ុន សែន អផ្សុកខ្លាំងពេក អង្គុយលេងលើកូនឡាន ស្រាប់តែ ប្រជាជនបើកឡាននិងជិះម៉ូតូជិះវ៉ារថយន្ត សម្តេចយ៉ាងសប្បាយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន ៖ អផ្សុកខ្លាំងណាស់ដោយមិនបានហាត់ប្រាណដូចពេលមុន។ពេទ្យមិនបានហាមមិនឱ្យបើកកូនឡានទេដូចនេះបើកឡានមើលដំណាំ មើលបន្ទាយទាហាន និងមើលប្រជាជនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ២១ចន្លោះតាខ្មៅនិងស្រុកស្អាងជាការល្អម្យ៉ាងដែរ។ ប្រជាជនបើកឡាននិងជិះម៉ូតូមិនដឹងថាខ្ញុំនៅលើកូនរថយន្តនេះទេពួកគាត់នាំគ្នាជិះវ៉ារថយន្តយ៉ាងសប្បាយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *