ជួយស៊ែរ១ផង ! ក្តៅក្រហាយ ពីធីករទូរទស្សន៍ ថៃ ម្នាក់នេះថា គ្មានប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងផែនទីប្រវត្តសាស្រ្តទេ ដូច្នេះហើយ ល្ខោន ខោលមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេ….(មានវីដេអូ)

ជួយស៊ែរ១ផង ! ក្តៅក្រហាយ ពីធីករទូរទស្សន៍ ថៃ ម្នាក់នេះថា គ្មានប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងផែនទីប្រវត្តសាស្រ្តទេ ដូច្នេះហើយ ល្ខោន ខោលមិនមែនជារបស់ខ្មែរទេ....(មានវីដេអូ)

ប្រទេសថៃ៖  ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពីធីករស្ថានីយទូរទស្សន៍ ប៉ុស្ដិ៍លេខ 1 បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយក្នុងកម្មវិធីពត៌មានថានៅក្នុងផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគ្មាន ប្រទេសកម្ពុជា នាកាលសម័យ សុខោទ័យ , សម័យ អយុធ្យា និង សម័យរតនៈកូស៊ីន ដូច្នេះហើយទើប  ល្ខោន ខូន និង ល្ខោនខោល មិនមែនជារបស់ប្រទេសថៃ ឬប្រទេសកម្ពុជាទេ។

យ៉ាងណាមិញពិធីកររូបនេះបានលើកបង្ហាញផែនទីប្រទេសទាំង ៣ នៅសម័យកាលនេះមកបង្ហាញថា ក្នុងផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ គ្មានប្រទេសកម្ពុជាឡើយ ។​​ ដូច្នោះមិនដឹងប្រទេសកម្ពុជា នៅទីណាឡើយ ពោលអាចនិយាយបានថា ប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ គឺនៅលើទឹកដីរួមគ្នា ។ ហេតុនេះមិនអាចបញ្ជា្កក់បានថា ល្ខោនខោលជារបស់កម្ពុជា នោះទេ ព្រោះមិនដឹងជារបស់ប្រទេសណាឱ្យប្រាកដ។ ចង់ដឹងថា វីដេអូនេះមានន័យយ៉ាងណាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *