អាសូរណាស់ ! អ្នកផាត់មុខដ៌ស្ទាត់ជំនាញម្នាក់ ជួបគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់…

អាសូរណាស់ ! អ្នកផាត់មុខដ៌ស្ទាត់ជំនាញម្នាក់ ជួបគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់...

នេះបេីយោងតាមប្រភពគណនីហ្វេសបុកមួយមានឈ្មោះ Yo Yo បានបង្ហោះសារប្រាប់ឲ្យដឹងថា:​ (គាត់ជាអ្នកផាត់មុខដ៌ស្ទាត់ជំនាញម្នាក់ គាត់គ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រោះបន្ទាន់ មិនទាន់ដឹងលទ្ធផលទេ បេីប្អូនមានការអាណិតអាសូរសុំជួយយកបុណ្យតាមលទ្ធភាព គ្រួសារគាត់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ🙏🙏098390498)

ដូចនេះបេីបងប្អូនចង់ចូលរួមជួយគាត់តិចក្ដីច្រេីនក្ដីសូមទាក់ទងតាមរយះលេខ 098390498 គាត់កំពុងសង្រ្គោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *