មានចឹងដែរ ! ចេារ និង​ ប៉ូលីស សេពគប់គ្នាយកនាទ្បិកា​ដៃ​ មកអេាយដាក់ថ្ម​ ពេលធ្វេីរួចនិយាយថាបាត់ពេជ្យទៅណា…….

មានចឹងដែរ ! ចេារ និង​ ប៉ូលីស សេពគប់គ្នាយកនាទ្បិកា​ដៃ​ មកអេាយដាក់ថ្ម​ ពេលធ្វេីរួចនិយាយថាបាត់ពេជ្យទៅណា.......

នេះបេីយោងតាមប្រភពពីម្ចាស់គណនីហ្វេសបុកមួយមានឈ្មោះ Paly Rose បានបង្ហោះរឿងរ៉ាវដែលហួសចិត្តមួយ បន្ទាប់ពីចេារ និង​ បូលីស នៅផ្សារដេីមក្រទ្បាញ់​ ខេត្តសៀមរាប សេពគប់គ្នាធ្វេីល្បិចយកនាទ្បិកា​ដៃ​ មកអេាយផុសជុល៕ខាងក្រោមនេះជារៀបរាប់:

(សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន​ ចេារ និង​ បូលីស នៅផ្សារដេីមក្រទ្បាញ់​ ខេត្តសៀមរាប សេពគប់គ្នាធ្វេីល្បិចធ្វេីជាយកនាទ្បិកា​ដៃ​ មកអេាយផុសជុល..¡¡ នាទ្បិកាធ្វេីហេីយត្រឹមតែ​គន្លេះម៉ោង ពេលម្ចាស់នាទ្បិកាមកយក បែរជា​ម្ចាស់នាទ្បិការកលេសថា:

១: គាត់ថាខ្ញុំលួចដូរខ្សែនាទ្បិកាគាត់..¡¡

២: គាត់ថាខ្ញុំធ្វេីនាទ្បិកានិងរយះពេលមួយម៉ោងទេីបរួចហេតុអី ខ្ញុំធ្វេីនាទ្បិកានិងរយះពេលកន្លះម៉ោងរួចហេីយ..?

៣: គាត់ថានាទ្បិកានិងដាំត្បូងពេជ្រនៅក្នុង បាត់ទៅណា..?

៤: គាត់ថានាទ្បិកានិងមិនមែនជានាទ្បិការបស់គាត់ទេ..¡

៥: គាត់ខលទៅមេគេ និង​នាំបូលីសមកសួរខ្ញុំមានគ្នាប្រហែល ៥/៦ នាក់.បូលីសមកដល់សួរខ្ញុំថាហេតុអីយកនាទ្បិកាគេ?

៦: គាត់មិនបានរក​ដំណោះស្រាយទេបែរជានាំខ្ញុំទៅប៉ុស៍បូលីស​ ចេាទខ្ញុំថាខ្ញុំយកពេជ្រក្នុងនាទ្បិកាដៃគាត់..¡¡

៧​: ម្តងឆ្លេីយចេះម្តងឆ្លេីយចុះ យកលេសគ្រប់យ៉ាង..ល..¡

👉នេះជាចំម្លេីយដែលខ្ញុំតបទៅគាត់វិញ:

១: ពូឯងយកនាទ្បិកាមកអេាយដាក់ថ្ម.ប្ញ.យកមកអេាយដាក់ខ្សៃនាទ្បិកា?​ អេាយដាក់ថ្ម គឺដាក់ថ្មនិងហេីយខ្ញុំទៅដូរខ្សែនាទ្បិកាពូឯងធេី្វអី.?? 🤔

២: ចុះបេីធ្វេីហេីយមុនគន្លះម៉ោងខុសដែរពូ..?? 😏

៣: ចុះមុននិងពូឯងយកនាទ្បិកាមកធ្វេី មិនប្រាប់ថា​នៅក្នុងមានពេជ្រ..ទាំងដែលខ្ញុំដាក់ថ្មមិនឃេីញអ្វី/នាទ្បិកាដៃដាក់ថ្ម អស់តែ ៥០០០៛ សេាះ អាសូរថានាទ្បិកាថ្លៃទៅ ៣៥ដុល្លា 🤣

៤: បេីមិនមែននាទ្បិកាពូឯង​ ពូមេីលក្នុងកាំមេរ៉ាមេីលនាទ្បិកាអ្នកណាគេ..?? 😑

៥: លេាកបូលីស នាទ្បិកាខ្ញុំលក់ពេញទូរ..ខ្ញុំទៅយក.នាទ្បិកាគេធ្វេីអី..?? 👊

៦: រក​ដំណោះស្រាយ​គ្នាទៅរឿងតិចតួចមិនចង់ចង់ប្តឹងខ្ញុំទៅ

ប៉ុស៍បូលីស.. ប្តឹងអ្នកណាមិនប្តឹងប្តឹងប៉ះខ្ញុំ ដឹងថាបាស់សក់ហេីយ..ពូឯង..😠 ខេត្តសៀមរាប អ្នកណាមិនស្គាល់ 👊

ធ្វេីជាបូលីសភ្លីភ្លេីសម្លត់យកតែម្តង​ ថាខ្ញុំធ្លាប់ជក់គឿងញានអត់ ធ្លាប់ចូលគុកអត់ ចឹងលេាកពូបូលីសឯងធ្លាប់ចូលគុកបានសម្រេចហេីយមេីលទៅ ចង់អេាយគេចាញ់ អាងធ្វេីសុី អាងខ្ញុំតែម្នាក់ឯង​ពួកអាសំគីសនេះ ..ពួកអានេះបានតែដាក់វាខ្លាំងវិញអេាយរាង..ពេលគេធ្វេីខ្លាំងវិញវារត់បាត់ស្រមេាលម្ចាស់នាទ្បិកាផុសជុលហ្នឹង..នៅបូលីសទៀតដែលអ្នកសុំ​បញ្ចប់រឿង..មិនបព្ចាប់ទេ បេីចាប់អាមួយម្ចាស់នាទ្បិកាជុសផុលអត់បានលេាកបូលីស ម៉េចមកធ្វេីជាបូលីសទេ ប្រកត់ជាធ្លាក់បុនសាកហេីយ ចេះយកមនុស្សចឹងមកធ្វេីបូលីសទៅកេីត.. ខ្ញុំសុំទេាសផងបេីបះពាល់បូលីសឯទៀត ខ្ញុំនិយាយសម្រាប់តែបូលីសមួយចំនួនទេ.. 👊😡 ធ្វេីសុីទាំងព្រឹក 😡ជួយ​ Share អេាយពួកវាបានឃេីញផង.. 🙏)

ប្រភព:Paly Rose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *