អតិថិជនមានការពេញចិត្ត នឹងសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ លីនៅតាមបណ្តាញទូរស័ព្ទដោយប្រព័ន្ទ: IMDA

អតិថិជនមានការពេញចិត្ត នឹងសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ លីនៅតាមបណ្តាញទូរស័ព្ទដោយប្រព័ន្ទ: IMDA

សិង្ហបុរី: អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបា​នផ្តល់ជូននូវគុណភាពនៃសេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងសេ​វាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ជាទូទៅ​ប៉ុន្តែមាន​អារម្មណ៍ថាការរង់ចាំរយៈពេលនៃការហៅទូរសព្ទ័ទូរគមនាគមន៍មានរយៈពេលយូរពេក។ ​នេះបើយោងតាម​ការស្ទង់មតិមួយ​ដែល​បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី (IMDA ) ។ ការស្ទាបស្ទង់មតិ​ស្តីពីការយល់ដឹងនិងការពេញចិត្តអតិថិជនដែលដែលជឿជាក់លើគុណភាពនៃការប្រើសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់។

អ្នកឆ្លើយសំណួរត្រូវបានស្នើសុំឱ្យវាយតម្លៃការពេញចិត្តរ​បស់ពួកគេជាមួយសេវាកម្មសំខាន់ៗរួមទាំងទិន្នន័យចល័តប្រព័​ន្ធទូរស័ព្ទ​ចល័ត​។ ការវាយតម្លៃគុណភាពសេវាកម្មគឺមាន​លក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោ​យអ្នកប្រើផ្តល់ការហៅតាមទូរស័ព្ទនិ​ង​សេវាកម្មផ្ញើសារមានពិន្ទុ ៤.០៤ ទិន្នន័យទូរស័ព្ទមានអត្រា ៣.៩៨ និងបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែមាន ៣,៦៨ ។ សេវាកម្មទាំង ៥ នេះទទួលបានការចាត់ថ្នាក់គុណភាពខ្ពស់ស្រដៀងគ្នាឬខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់គុណភាពនៃសេវាកម្មធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ។ សេវាទិន្នន័យចល័តបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលកើនឡើងពី ៣,៦៣ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ៣,៩៨ នៅឆ្នាំ២០១៨ ។

ការគ្របដណ្តប់ទូរស័ព្ទនៃភាពពេញចិត្តជាមួយនឹងការគ្របដណ្តប់នៃ​សេវាទិន្នន័យចល័តនៅខាងក្រៅផ្ទះនៅការិយាល័យ​និងផ្សារ​ទំនើប​មានយ៉ាងហោចណាស់ ៤ចំណុច។ការពេញចិត្តជាមួយនឹងការគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីនៅក្រោមដីនៅតែមានកំរិតទាបប៉ុន្តែបានកើនឡើងពី ២,៧៧ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ៣,០៩ នៅឆ្នាំនេះ។

ការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញថាការប្រើ Wireless @ SG បានកើនឡើងទ្វេដងពី២០,៨ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ៤៣,៥ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០១៨។

ការទទួលយកសេវារ៉ូមីងអន្តរជាតិបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ ២០១៤ (៤៦%) ។ ខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តបានបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក (៤.៥%) ។

ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែមីនានិងឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ ហើយមានប្រជាជនប្រហែល ១៥០០ គ្រួសារតំ​ណាង​ឱ្យប្រជាជនសិង្ហបុរី។

អត្តបទបកប្រែនិងកែសម្រួលដោយ: ផានិត

ប្រភពពី : CNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *