ការបំភាន់សារ WhatsApp អាចត្រូវបានលុបចោល ត្រឹមតែមួយម៉ោងក្រោយ

ការបំភាន់សារ WhatsApp អាចត្រូវបានលុបចោល ត្រឹមតែមួយម៉ោងក្រោយ

ឥឡូវអ្នកអាចរីករាយកាន់តែខ្លាំងព្រោះកម្មវិធី WhatsApp បានភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្តងទៀតដោយពន្យារពេលដើម្បីលុប សារ មួយម៉ោងប្រាំបីនាទីនិង 16 វិនាទី។ ការកំណត់កើន​ឡើងនេះ​ត្រូវបានរកឃើញដោយ WABetaInfo នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅពេល WhatsApp បានចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីដែលបានជួសជុលកំហុសដទៃទៀត។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាហាក់ដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរយៈពេលបន្ថែមដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសម្រាប់តែកម្មវិធី iOS ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកប្រើត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរបស់ពួកគេទៅកំណែទម្រង់ថ្មីបំផុត 2.18.31 ដើម្បីមានពេលវេលាកំណត់។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Android ។ បច្ចុប្បន្ន WhatsApp មិនមានជម្រើសសន្ទនា​សម្ងាត់ដែលការ​ជជែកកំសាន្តជា​បណ្តោះអាសន្នត្រូវបានបង្កើតនិងលុបសារបន្ទាប់ពី មួយម៉ោងក្រោយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមាន​អ្នកប្រើសកម្មជាង 1,5 ពាន់លាននាក់គិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ 2017 និងជាកម្មវិធីផ្ញើសារសំណព្វរបស់មនុស្សជាច្រើន។

អត្តបទបកប្រែនិងកែសម្រួលដោយ ផានិត

ប្រភពពី : WOB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *