សូមបងប្អូនជួយshareឲ្យកូនចៅគាត់ឃើញផង៖ លោកយាយម្នាក់ គាត់វង្វេងរកកូនមិនឃើញ គាត់កំពុងនៅបេនឡានហេងសុខខឿន បើសាច់ញាតិកូនចៅបានឃើញសូមមកយកគាត់ផង………..

សូមបងប្អូនជួយshareឲ្យកូនចៅគាត់ឃើញផង៖ លោកយាយម្នាក់ គាត់វង្វេងរកកូនមិនឃើញ គាត់កំពុងនៅបេនឡានហេងសុខខឿន បើសាច់ញាតិកូនចៅបានឃើញសូមមកយកគាត់ផង...........

នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ ទូរទស្សន៍ខេត្តរតនគិរី-Ratanakiri TV បានប្រកាសសួររកសាច់ញាតិ ព្រោះមានលោកយាយម្នាក់ គាត់វង្វេងរកកូនមិនឃើញ។

នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា “លោកយាយម្នាក់គាត់វង្វេងរកកូនមិនឃើញថាកូនគាត់កាត់ដេនៅភ្នំពេញជិះរថយន្តពីរតនគិរីទៅភ្នំពេញដល់ពាក់កណ្តាលផ្លូវគាត់ទារមករតនគិរីវិញ ឥលូវនេះគាត់កំពុងនៅបេនឡានហេងសុខខឿន រតនគិរីបើសាច់ញាតិកូនចៅបានឃើញសូមមកយកគាត់ផង សូមបងប្អូនជួយshareនិងlikeដើម្បីអោយគាត់រកកូនចៅគាត់ឃើញផង គួរអោយអាណិតណាស់ យាយគេយាយយើង ម៉ែគេម៉ែយើង។ ប្រភព៖ ហៀង រ៉ាត់”។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *