សូមជួយស៊ែរ! កូនខ្មែរគួរតែដឹង ពីរង្វាស់រង្វាល់របស់ខ្មែរយើង…

សូមជួយស៊ែរ! កូនខ្មែរគួរតែដឹង ពីរង្វាស់រង្វាល់របស់ខ្មែរយើង...

ជាការពិតណាស់បើនិយាយពីរង្វាស់ខ្មែរ គឺមានកូនខ្មែរតិចតួចណាស់ដែលបានដឹង ជាពិសេសគឺចាស់ៗបុរាណ ដែលគាត់នៅតែទម្លាប់ប្រើប្រាស់រង្វាស់ទាំងនេះ។ បើក្រលេកមកមើលយុវវ័យបច្ចុប្បន្ន ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន និងកម្មវិធីសិក្សាតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ខ្នាតអន្តរជាតិទៀតនោះ ដូច្នេះហើយបានជា កូនខ្មែរឥឡូវមិនសូវបានស្គាល់។ ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនមកស្គាល់ពីរង្វាស់រង្វាល់ខ្មែរយើង ប្រហែលជាមានខ្លះលោកអ្នកបានស្គាល់​ និងធ្លាប់លឺរួចមកហើយ ដូច្នេះសូមស្វែងយល់ពីខ្នាតទាំងនោះដូចខាងក្រោម៖

សូមមេត្តាជួយចែករំលែកចំណេះដឹងនេះបន្តផង! សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *