មិនញាុំអាហារពេលព្រឹក វាអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អ្នក?

មិនញាុំអាហារពេលព្រឹក វាអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អ្នក?

មនុស្សមួយចំនួនតែងតែកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារពេលព្រឹក ព្រោះតែយល់ថាខ្លួនមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ និងអ្នកខ្លះយល់ថាជាវិធីដើម្បីសម្រកទម្ងន់។ ប៉ុន្តែការគិតទាំងនេះខុសហើយ តាមពិតការមិនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមិនបានជួយឲ្យអ្នកស្គមជាងមុនទេ ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកធាត់ទៀតផង ព្រោះការមិនទទួលទានអាហារពេលព្រឹក ធ្វើឲ្យរាងកាយបន្ថយការដុតបំផ្លាញថាមពល។ លើសពីនេះវាអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចខាងក្រោម៖

១.អាចនឹងធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយ។ ដូចនេះអ្នកអាចនឹងភ្លេចភ្លាំងច្រើន

២. វានឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងរាងកាយអ្នកធ្លាក់ចុះ ដូចនេះអ្នកនឹងគ្មានកម្លាំងក្នុងការបំពេញការងារឡើយ

៣. វាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះអ្នកជាខ្លាំង

៤. វាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកកើតគ្រួសក្នុងតម្រង់នោមយ៉ាងងាយដែរ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *