លោក ហុងដា ឆេះដុំខ្លាំង បោក laptopចោល ក្រោយកម្ពុជាប្រកួតចាញ់វៀតណាម

លោក Keisuke Honda អ្នកគ្រប់គ្រង ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានគប់កុំព្យូទ័រយួរដៃ( Lap top ) ទៅនឹងជញ្ជាំង នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ នៅប្រទេស អូស្រ្តាលី។ លោក Keisuke Honda បានប្រត្តិកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយទំរង់លេងក្រោយ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា បង្កើតកំហុសអោយក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមរកបានគ្រាប់ទី៣ ដោយលោកបានផ្ដាច់ការទាក់ទាងតាមប្រព័ន្ទអិុនធឺណេតភ្លាមៗ ។

ថ្វីថ្វិតតែក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា អស់ឪកាសឪកាសដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្តក្ដី ឯអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាមួយចំនួនធំ មិនពេញចឹត្តនឹងទម្រង់លេងកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរ។

ប្រភព៖ Anarchak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *