អាណិតអ៊ុំស្រីណាស់…អ៊ុំស្រីពេលនេះរង់ចាំអ្នកមកចុះហត្ថលេខា និងរកអ្នកមើលថែគាត់ពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ដោយសារតែ…

អាណិតអ៊ុំស្រីណាស់...អ៊ុំស្រីពេលនេះរង់ចាំអ្នកមកចុះហត្ថលេខា និងរកអ្នកមើលថែគាត់ពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាល ដោយសារតែ...

ដូចដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ៊ុំស្រីម្នាក់ គាត់នៅក្រោយវាំង ដែលមានជំងឺ ហើយត្រូវការវះកាត់ តែគាត់មិនមានសាច់ញាតិ ហើយអ៊ុំស្រីគាត់ត្រូវសម្រាកព្យាបាល តែមិនមានអ្នកមើលទេ ។​ 

ដោយឡែកនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Youth Save Cambodian បានបង្ហោះសារថា”សូម ជំរាប់ជូនដំណឹង ដល់ បង ប្អូន ម្ចាស់ ជំនួយទាំងអស់អោយបានជ្រាប់ថា រាល់ថវិកា ដែល ប្រមួលសំរាប់ជួយអ្នក មីង ស្បូនលូន ក្រុមយើង មិនទាន់បានប្រគល់ជូន អ្និកមីងទេ ពិព្រោះ មីង ត្រូវវះកាត់ បន្តែមិនទាន់បានវះកាត់ដោយសារ មីង គ្មានសាច់ញាតិ សំរាប់ ចុះហត្ថលេខា លើកាវះកាត់ និង គ្មានអ្នក មើលថែពេលមីង សំរាកព្យាបាល។

ពេលនេះរង់ចាំកូនមីង មកចុះហត្ថលេខា វះកាត់ និង ក្រុមយើងខ្ញុំកំពុងរកអ្នកមើលថែអ្នកមីង ហើយ ជំនួយ របស់បងប្អូន និង ចាត់ ជូន អ្នក មីង និង ជួយ សាគុណ ដល់អ្នកមើលថែអ្នកមីង”។

ប្រភព៖ Youth Save Cambodian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *