លោក ហេង ឡុង ថា អាណិតអ្នកសិល្បៈខ្លះណាស់ អត់យល់ច្បាប់ តែតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះច្បាប់…

លោក ហេង ឡុង ថា អាណិតអ្នកសិល្បៈខ្លះណាស់ អត់យល់ច្បាប់ តែតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះច្បាប់...

នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកលោក ហេង ឡុង​ បានបង្ហោះសារថា “អាណិតអ្នកសិល្បៈខ្លះណាស់ អត់យល់ច្បាប់ តែតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះច្បាប់។

អ្នកមានកាតព្វកិច្ច និងសិទ្ធិទទួលបានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មាន៥ស្ថាប័ន បើយើងនិយាយលំអិត។

១. ម្ចាស់ជំនួយ

២. សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគម

ដែលជាម្ចាស់ជំនួយ។

៣. សាលក្រមតុលាការ

៤. ក្រសួងមហាផ្ទៃ

៥. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ

ហើយបើខ្ញុំហ៊ានបញ្ចេញរបាយការណ៍ក្រៅពី៥ស្ថាប័នខាងលើនេះ អ្នកដែលជាប់ទោសគឺ ហេង ឡុង ហ្នឹងហើយ😂😂😂 សូម្បីតែសមាជិករបស់សមាគម ក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានរបាយការណ៍នេះដែរ។សុំផ្ដាំទៅអ្នកសិល្បៈដទៃទៀត ប្រយ័ត្នប្រយែងចូលអន្ទាក់ច្បាប់ដោយមិនដឹងខ្លួន៕

ប្រភព៖ Heng Loong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *