យានយន្តមួយចំនួននិងសម្ភារៈលក់ដូរខ្លះទៀត ត្រូវបានអជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុចាប់យកទៅរក្សាទុក ដើម្បីរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវសាធារណៈ…

យានយន្តមួយចំនួននិងសម្ភារៈលក់ដូរខ្លះទៀត ត្រូវបានអជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុចាប់យកទៅរក្សាទុក ដើម្បីរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវសាធារណៈ...

នៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក Huy Bunleng បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថា “ក្រុងព្រះសីហនុ- មានយានយន្តមួយចំនួននិងសម្ភារៈលក់ដូរខ្លះទៀតត្រូវបានអជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុចាប់យកទៅរក្សាទុកនៅសាលាក្រុង នាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ ក្នុងយុទ្ធនាការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុង ដោយវិធានក្តៅ។ 

លោកអុី សុខឡេងអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុថ្លែងថា សកម្មភាពនឹងធ្វើបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការជួសជុលស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវផង និងដើម្បីសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អផង។

ប្រភព៖Huy Bunleng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *