ឆ្កែកុសល ! រស់នៅក្នុងវត្តជាមួយលោក14 ឆ្នាំហើយនៅរងចាំផ្លូវអាត្មាត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញ ពេលនិមន្តមកដល់ភ្លាម កុសលដើរមករកហិតហើយបក់កន្ទុយ ក៏បានលះបង់ជីវិតហើ…

ឆ្កែកុសល ! រស់នៅក្នុងវត្តជាមួយលោក14 ឆ្នាំហើយនៅរងចាំផ្លូវអាត្មាត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញ ពេលនិមន្តមកដល់ភ្លាម កុសលដើរមករកហិតហើយបក់កន្ទុយ ក៏បានលះបង់ជីវិតហើ...

ហ្វេសប៊ុក ៖ នៅកាលពីពេលថ្មិៗនេះបានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានការបង្ហោះមួយរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលសរសេររៀបរាប់ពីសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមមួយក្​បាលដែរលោកទុកដូចជាប្អូនជាកូនជាក្មួយរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងវត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ 

ព្រះអង្គមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា Tat Mahaty ដោយព្រះអង្គបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖កុសលអ្នកឯងបានរស់នៅ ក្នុងវត្តជាមួយនិងអាត្មា14 ឆ្នាំហើយ អាត្មាបានយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំល្អហើយ បាននៅរងចាំផ្លូវអាត្មាត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅវិញ ពេលនិមន្តមកដល់ភ្លាម កុសលដើរមករកហិតហើយបក់កន្ទុយ ក៏បានលះបង់ជីវិតហើយ ដោយឥរិយាបថសំពះក្រាប សូមកើតជាតិណាៗ សូមទៅកើតក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់ចុះ នឹងបុណ្យអោយនៅថ្ងៃទី30.11.2019 ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *