បុរស​ម្នាក់ ខឹង​ម្តាយជាមនុស្សប្រមឹកហាមមិនស្តាប់ បានធ្វើអត្តឃាតសំលាប់ខ្លួន ដោយយកថ្នាំ​កណ្តុរ​លាយចូល​ស្រា​បៀរ​កម្ពុជា ​រួច​ផឹក

បុរស​ម្នាក់ ខឹង​ម្តាយជាមនុស្សប្រមឹកហាមមិនស្តាប់ បានធ្វើអត្តឃាតសំលាប់ខ្លួន ដោយយកថ្នាំ​កណ្តុរ​លាយចូល​ស្រា​បៀរ​កម្ពុជា ​រួច​ផឹក

ត្បូងឃ្មុំៈ យោងតាមរបាយការណ៍ របស់អធិការដ្ឋាននគរបាល ស្រុកមេមត់ បានអោយដឹងថា៖ កាលពី​ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ម្សិលមិញនេះ បុរស​ម្នាក់ ខឹង​ម្តាយ​ផឹកស្រា​ហាម​មិន​ស្តាប់ លាយថ្នាំ​កណ្តុរ​ចូល​ស្រា​បៀរ​កម្ពុជា ​ផឹក​សម្លាប់ខ្លួន ព័ត៌មាន​លម្អិត​មាន​ដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *