ចោរនេះសាហាវណាស់ ! សូមបងៗស្រីៗប្រយ័ត្នផង ពេលចុះពីលើឡាន និងគ្រប់ពេលផ្សេងទៀត!(មានវីដេអូ)

ចោរនេះសាហាវណាស់ ! សូមបងៗស្រីៗប្រយ័ត្នផង ពេលចុះពីលើឡាន!
សូម Share អោយប្រពន្ធបងៗបានឃើញផង! ដើម្បីអោយគាត់បានប្រុងប្រយ័ត្ន!
នេះជាវីដេអូដែលថតចេញកាមេរ៉ាពីរថយន្តផ្សេងមួយទៀត ហើយថតបានសកម្មភាពចោរដែលឆក់កាបូបពីនារីម្នាក់ពេលចុះពីឡាន ។ សំណាងដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ យ៉ាងណាវិញ សូមបងបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ។

ចុចមើលវីដេអូទិកតុកខ្មែរ ៖ https://bit.ly/2PmHlNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *