ចុម..ចែ ស នេះកូរហ្មង កំពុងចូលតួរផងមកធ្វើឡើងច្រឡើម ចែៗណាធ្លាប់អញ្ជឹងខ្លះ?

កំពុងតែចូលតួរល្អផង ស្រាប់តែចែ ស មកកូរ ហើយធ្វើឡើងច្រឡើមទៀតចែនេះ មើលរួចនឹកឃើញដល់ចែៗមួយចំនួន ចូលចិត្តចូលកូរគេ ពេលគេកំពុងថតរូប និងថតវីដេអូអញ្ជឹងណាស់ ។ សូមបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាការថត MV របស់លោក ជា សុភា ដែលគាត់កំពុងតែថតបទ អាចរួមទុក្ខម្តេចមិនអាចរួមសុខ ដែលជាបទចម្រៀងមួយល្បីខ្លាំងមែនទែន នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមវីដេអូ YouTube ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *