មួយកំផ្លៀង 8ពាន់ដុល្លារ ប្រហារបេះដូងលោកផ្កាយ៣

មួយកំផ្លៀង 8ពាន់ដុល្លារ ប្រហារបេះដូងលោកផ្កាយ៣

ព័ត៌មានក្តៅ:​ យុត្តិធម៌ត្រូវតែមាន សូមអបអរសាទរតារាចម្រៀង​ យិន​ ស្រីពៅ​ ដែលត្រូវបានទះកំភ្លៀងដោយមន្ត្រីទាហានផ្កាយ3 មួយរូបកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 27 នៅភោជនីយដ្ឋានបឹងមាស​ ត្រូវបានសម្របសម្រួលសងជំងឺចិត្ត8ពាន់ដុល្លារ។
អរគុណសំរាប់ការចែកចាយជូនមហាជនជ្រាបជាពត៌មាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *