ជួយ Share ឲ្យបានដឹងផង៖ វិធីបញ្ចុះខ្លាញ់ និងសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះតាមបែបធម្មជាតិ …..

ជួយ Share ឲ្យបានដឹងផង៖ វិធីបញ្ចុះខ្លាញ់ និងសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះតាមបែបធម្មជាតិ .....

មានទៅពិបាករកឯណា គ្រឿងផ្សំងាយៗ ធ្វើងាយៗ តែមានប្រសិទ្ធភាពណាស់!
វិធីបញ្ចុះខ្លាញ់ និងសម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះតាមបែបធម្មជាតិ!

*គ្រឿងផ្សំ ៖
– ក្រូចឆ្មារ ៣ ឬ៤ ចំណិត
– ខ្ទឹមស ២ ឬ៣កំពិស
– ទឹកឃ្មុំ ១ស្លាបព្រាបាយ
– ទឹកក្តៅ ១កែវ។


*វិធីធ្វើ៖
– ដំខ្ទឹមស ៣កំពិស
– ដាក់ចូលក្នុងកែវទឹកក្តៅ
– លាយទឹកឃ្មុំ ១ស្លាបព្រាបាយ
– កូរឱ្យរលាយបន្តិច
– ដាក់ក្រូចឆ្មារ ៣ ឬ ៤ចំណិត ចូលក្នុងកែវដែលលាយខាងលើ។

*ការប្រើប្រាស់៖
– ទុក ៥នាទី មុនពិសា
– ពិសារាល់ព្រឹក ២០នាទីមុនបរិភោគអាហារ
-អាចទទួលលទ្ធបានផលល្អក្នុងមួយសប្តាហ៍។

ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *