ចប់ហើយអ្នកជក់បារី! អ្នកជំនាញព្រមានថា ការជក់បារីអាចធ្វើឱ្យប្រដាប់ភេទបុរស រួញតូចទៅ ....

ចប់ហើយអ្នកជក់បារី! អ្នកជំនាញព្រមានថា ការជក់បារីអាចធ្វើឱ្យប្រដាប់ភេទបុរស រួញតូចទៅ ….

Spread the love ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែជក់បារី ឬគិតថានឹងចង់ជក់បារីនោះ សូមលោកអ្នកគិតពិចារណាម្តងទៀត ជាពិសេសសម្រាប់មិត្តអ្នកអានបុរសៗទាំងអស់គ្នា ព្រោះនេះគឺមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេ។ ដូចជាអ្នកដឹងរួចមកហើយថា ការជក់បារីមានហានិភ័យជាច្រើនចំពោះសុខភាព ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកពុំទាន់ដឹងច្បាស់នោះគឺថា ការជក់បារីអាចនឹងធ្វើឱ្យប្រដាប់ភេទរបស់លោកអ្នក រួញទៅជាតូចជារៀងរហូតថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែង យោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Marc Laniado បានអះអាងថា ការជក់បារីអាចធ្វើឱ្យប្រដាប់ភេទបុរសរបស់អ្នកមិនប្រក្រតី ឬងាប់លិង្គ ហើយថែមទាំងធ្វើឱ្យប្រដាប់ភេទរបស់អ្នករួញតូចជារៀងរហូតថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបានពន្យល់ថា៖ «ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រដាប់ភេទបុរសមានលក្ខណៈពេញលេញ ឬរឹងល្អ អ្នកត្រូវការលំហូរឈាមរត់គ្រប់គ្រាន់។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជក់បារីវិញ ពួកគេមានអត្រាខ្ពស់នៃការកកសារធាតុខ្លាញ់លើបំពង់អាទែ ដែលធ្វើឲ្យឈាមរត់មិនបានស្រួលនៅក្នុងសរសៃឈាម ទើបធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេជាខ្លាំង។»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបានបន្ថែមទៀតថា…

Read more »
ខូចពូជប្រុសៗអស់ហើយ៖ ខឹងចិត្តឆាតទៅខាងស្រីតែគេមិនតប ប្រើសម្តីចង់មើលងាយគេខ្លាំងៗ ......

ខូចពូជប្រុសៗអស់ហើយ៖ ខឹងចិត្តឆាតទៅខាងស្រីតែគេមិនតប ប្រើសម្តីចង់មើលងាយគេខ្លាំងៗ ……

Spread the love តាមប្រភពហ្វេសប៊ុកនារីម្នាក់ឈ្មោះ MaiMai Oun បានសរសេរថា ម៉ាអាប្រុសចោលម្លៀត ឆាតមកគេមិនតប តាមស្រលាញ់គេមិនបាន មកប្រើសម្តីចង់មើលងាយ អញថាមិនចង់ផុសរូបហែងទេអា កុំអោយខ្មាស់គេពេក មុខមាត់ស្អាតបាតដែរ រៀនដូចបានខ្ពង់ខ្ពស់ដែរតែចារឹកថោកម្លេះ ប្រើសម្តីចេញមកដូចមិនដែលចូលសាលា🔥អ្នកណាបានប្រុសមាត់អត់គំរប ចារឹកចោលម្លៀតចឹងធ្វើប្តីស៊យម៉ាជាតិហើយ🔥ទំនេរអត់ការងារធ្វើឆាតមកតាប៉ែ ទំនេរមិនយកខួរទៅគិតទេថាថីបានគេខ្ពើមយកភ្នែកមើលមុខអាហែង😡 ខឹងអាហែងឡើងញ័រសាច់ម៉ងហា🔥។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាចំពោះការប្រើភាសារបស់បុរសខាងលើ។

Read more »
ក្តៅៗពីស្រុកព្រៃនប់ មកទស្សនាវីដែអូLiveធេី្វត្រាប់​ជនសង្ស័យ........

ក្តៅៗពីស្រុកព្រៃនប់ មកទស្សនាវីដែអូLiveធេី្វត្រាប់​ជនសង្ស័យ……..

Spread the love ក្តៅៗ មកទស្សនាវីដែអូLiveធេី្វត្រាប់​ជនសង្ស័យដែលរំលោភក្មេងស្រី រឿងហេតុដែលបានកើតឡើងនៅភូមិគគី ឃុំបិតត្រាំង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ​ កាលពីថ្ងៃទី ២៩.០៥.១៩ វេលាម៉ោង១៥:២០នាទី នោះ គួររំលឹកដែលថា យ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះសម្ថកិច្ចបានប្រមាញបានជនដៃដល់ហើយ មាន ឈ្មោះ មាង វិចិត្រ សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សហការណ៍គ្នាបើកការស៊ើបអង្កេត យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ទើប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចកំណត់មុខសញ្ញាបាន រហូតថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានបានឃាត់ជនសង្ស័យ ឈ្មោះ មាង វិចិត្រ ភេទប្រុស អាយុ…

Read more »

ចុំ! ចិនបះចិន កាប់ចាក់គ្នាដូចព្យុះ ព្រោះតែដើរបុកគ្នាតិចតួច …….

Spread the love ភ្នំពេញ ៖ ជនសង្ស័យជាជនជាតិចិន២នាក់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួន ក្រោយពីបានបង្កហិង្សាយកកាំបិតចាក់គ្នា បណ្តាលឲ្យបុរសជនជាតិចិនម្នាក់រងរបួស ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចមុខស្ថានទូតចិន ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនទាំង២នាក់ ទី១ឈ្មោះ HAN DONG ភេទប្រុស អាយុ៣៧ឆ្នាំ និងទី២ឈ្មោះ Yan…

Read more »

ខកចិត្តអស់…សមត្ថកិច្ចសម្រេចដោយមិនបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅធ្វើត្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះឡើយ ព្រោះខ្លាចប្រជាជនផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងពេក អាចឈានដល់សម្លាប់ជនសង្ស័យ…

ព្រះសីហនុ៖ ដោយសារតែភាពឈឺចាប់ មិនអាចទ្រាំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ក្មេងដ៏ទៅពីរនាក់ក្នុងពេលតែមួយ ដោយសារតែជនសង្ស័យរំលោភសម្លាប់ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងមកនេះ ។  បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក K01 បានបង្ហោះសារមុននេះបន្តិច ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋរងចាំទទួលស្វាគមន៍ ជនសង្ស័យទាំងកំហឹង ដោយនៅក្នុងដៃមានកាន់ដំបង និងដុំថ្មផងនោះ ដោយពួកគាត់អះអាងថា នឹងវាយជនដៃដល់ដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជូនក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បងប្អូន ដែលបានស្លាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមសាព័ត៏មានក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយមុននេះ បន្តិចថា ការសម្រេចចុងក្រោយ និងមានគោលការណែនាំ ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចរបស់លោក មិនបញ្ជូនជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ក្មេងទាំងពីរនាក់ ទៅធ្វើត្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះឡើយ ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជិត ១ពាន់នាក់ កំពុងរង់ចាំនៅទីនោះ នឹងអាចព្រួតវាយសម្លាប់ចោលព្រោះតែកំហឹងរបស់ពួកគាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read more »

ខកចិត្តអស់…សមត្ថកិច្ចសម្រេចដោយមិនបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅធ្វើត្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះឡើយ ព្រោះខ្លាចប្រជាជនផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងពេក អាចឈានដល់សម្លាប់ជនសង្ស័យ…

ព្រះសីហនុ៖ ដោយសារតែភាពឈឺចាប់ មិនអាចទ្រាំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ក្មេងដ៏ទៅពីរនាក់ក្នុងពេលតែមួយ ដោយសារតែជនសង្ស័យរំលោភសម្លាប់ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងមកនេះ ។  បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក K01 បានបង្ហោះសារមុននេះបន្តិច ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋរងចាំទទួលស្វាគមន៍ ជនសង្ស័យទាំងកំហឹង ដោយនៅក្នុងដៃមានកាន់ដំបង និងដុំថ្មផងនោះ ដោយពួកគាត់អះអាងថា នឹងវាយជនដៃដល់ដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជូនក្រុមគ្រួសារ ក៏ដូចជាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បងប្អូន ដែលបានស្លាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមសាព័ត៏មានក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយមុននេះ បន្តិចថា ការសម្រេចចុងក្រោយ និងមានគោលការណែនាំ ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចរបស់លោក មិនបញ្ជូនជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ក្មេងទាំងពីរនាក់ ទៅធ្វើត្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះឡើយ ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជិត ១ពាន់នាក់ កំពុងរង់ចាំនៅទីនោះ នឹងអាចព្រួតវាយសម្លាប់ចោលព្រោះតែកំហឹងរបស់ពួកគាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read more »

Sad ទៀតហើយ Idol…បទចម្រៀងថ្មីរបស់លោក នីកូ ក្រោមចំណងជើងថា "ចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់" ស្តាប់ហើយ ពិតជាត្រូវចិត្តអ្នកកំពុង Sad តែម្តង…(មានវិដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស លោក​ នីកូ ជាតារាចម្រៀងម្នាក់​ ដែលទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើន ពីសំណាក់ប្រិយមិត្ត អ្នកគាំទ្រ ជាច្រើន ស្រទាប់វណ្ណៈ ជាពិសេសមិត្តៗយុវវ័យតែម្តង។ នៅមុននេះបន្តិច ម្ចាស់បទ “like មួយ” លោកនីកូ ដែលមានឈ្មោះបោះសំលេង បានបង្ហើរសំនៀងយ៉ាងពិរោះជាមួយបទចម្រៀងថ្មី មួយបទក្រោមចំណងជើងថា “ចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ ” ។ បទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះ បង្កប់ទៅដោយអត្តន័យ ជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែត្រូវមនុស្សពិសេសបោះបង់ ហើយចង់ទៅកន្លែងមួយដែលស្ងៀមស្ងាត់ មិនចង់ដឹង មិនចង់លឺ អ្វីទាំងអស់។ ក្រោយពីបានបង្ហោះវិដេអូនេះ…

Read more »
Sad ទៀតហើយ Idol...បទចម្រៀងថ្មីរបស់លោក នីកូ ក្រោមចំណងជើងថា "ចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់" ស្តាប់ហើយ ពិតជាត្រូវចិត្តអ្នកកំពុង Sad តែម្តង...(មានវិដេអូ)

Sad ទៀតហើយ Idol…បទចម្រៀងថ្មីរបស់លោក នីកូ ក្រោមចំណងជើងថា "ចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់" ស្តាប់ហើយ ពិតជាត្រូវចិត្តអ្នកកំពុង Sad តែម្តង…(មានវិដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស លោក​ នីកូ ជាតារាចម្រៀងម្នាក់​ ដែលទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើន ពីសំណាក់ប្រិយមិត្ត អ្នកគាំទ្រ ជាច្រើន ស្រទាប់វណ្ណៈ ជាពិសេសមិត្តៗយុវវ័យតែម្តង។ នៅមុននេះបន្តិច ម្ចាស់បទ “like មួយ” លោកនីកូ ដែលមានឈ្មោះបោះសំលេង បានបង្ហើរសំនៀងយ៉ាងពិរោះជាមួយបទចម្រៀងថ្មី មួយបទក្រោមចំណងជើងថា “ចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ ” ។ បទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះ បង្កប់ទៅដោយអត្តន័យ ជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែត្រូវមនុស្សពិសេសបោះបង់ ហើយចង់ទៅកន្លែងមួយដែលស្ងៀមស្ងាត់ មិនចង់ដឹង មិនចង់លឺ អ្វីទាំងអស់។ ក្រោយពីបានបង្ហោះវិដេអូនេះ…

Read more »
ប្រពន្ធសម្លាញ់អើយចិត្តច្រើនម្លេះ! ខលទៅប្តី ៣ដងមិនលើក ខឹងធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួន រហូតស្លាប់ .......

ប្រពន្ធសម្លាញ់អើយចិត្តច្រើនម្លេះ! ខលទៅប្តី ៣ដងមិនលើក ខឹងធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួន រហូតស្លាប់ …….

Spread the love បាត់ដំបង៖ ស្ត្រីម្នាក់ ខឹងខលទៅប្តីមិនលើកស្រាប់តែ ធ្វើអត្តឃាតដោយ ចងកសម្លាប់ខ្លួន បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលននៅវេលាម៉ោង ៨និង៣០នាទី ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩ នៅភូមិអង់សង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ។ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះឈ្មោះ ថន លីនី ភេទស្រី អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានទីលំនៅកើតហេតុខាងលើ ។ យោងតាមការបំភ្លឺរបស់ប្តីឈ្មោះ ចាន់ សុវណ្ណរ័ត្ន ភេទប្រុស…

Read more »
ប្រពន្ធសម្លាញ់អើយចិត្តច្រើនម្លេះ! ខលទៅប្តី ៣ដងមិនលើក ខឹងធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួន រហូតស្លាប់ .......

ប្រពន្ធសម្លាញ់អើយចិត្តច្រើនម្លេះ! ខលទៅប្តី ៣ដងមិនលើក ខឹងធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួន រហូតស្លាប់ …….

Spread the love បាត់ដំបង៖ ស្ត្រីម្នាក់ ខឹងខលទៅប្តីមិនលើកស្រាប់តែ ធ្វើអត្តឃាតដោយ ចងកសម្លាប់ខ្លួន បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលននៅវេលាម៉ោង ៨និង៣០នាទី ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩ នៅភូមិអង់សង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ។ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះឈ្មោះ ថន លីនី ភេទស្រី អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានទីលំនៅកើតហេតុខាងលើ ។ យោងតាមការបំភ្លឺរបស់ប្តីឈ្មោះ ចាន់ សុវណ្ណរ័ត្ន ភេទប្រុស…

Read more »