ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩នេះទៅ សិស្សអនុវិទ្យាទាំងអស់ អាចយកកុំព្យួទ័រ ឬ ប្រព័ន្ទឌីជីថល មកសាលារៀនបាន ដើម្បីជំនួយដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេ

ម៉ាឡេស៊ី: លោក Teo Nie Ching រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូនេះថា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩​នេះ​ទៅ​សិស្ស​អនុវិទ្យាល័យទាំងអស់ នឹងអាចនាំយកកុំព្យូទ័រ ឬប្រព័ន្ទឌីជីថល ទៅសាលាដើម្បីជំនួយដល់ការសិក្សាដល់សិស្សគ្រប់ៗគ្នា។ បច្ចុប្បន្ននេះ​ការផ្លាស់ប្តូរនេះ​ផ្តោត​តែលើសិស្សអនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ និង​និស្សិតដែលអាច​នាំយកឧបករណ៍​ទាំងនេះ​មក​សំរាប់​ជំនួយ​ក្នុងការសិក្សាបន្ថែម។ លោកTeo Nie Ching បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា​គ្មានផែន​ការពីក្រសួង​ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់​ឧបករណ៍​ឥតគិតថ្លៃ​ដល់​សិស្ស​ដើម្បីប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៏ឌីជីថលនោះទេ គឺសិស្សអាចប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័រនិង ប្រព័ន្ទឌីជីថល​ជាសំភារះសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនបាន។ សិស្សអនុវិទ្យាល័យទាំងអស់ ​និងបានស្រាវជ្រាវនូវ​ឯកសារបន្ថែម​ទៅ​លើ​ការសិក្សារបស់ពួកគេ។ នេះបើយោងតាមកាសែត The Sun Daily បានបន្ថែមទៀតថា ក្រសួងអប់រំនឹងតាម​ដាន​សកម្មភាព​របស់សិស្សក្នុងការសិក្សា។ ប្រព័ន្ទឌីជីថលនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការរៀនសូត្រគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដូចជា​អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សនិងនិស្សិត​ទទួលបានចំណេះ​ដឹងលើសពីថ្នាក់រៀន​និងបង្កើតឲ្យមានគុណភាពនៃការអប់រំ។  គួរបញ្ជាក់ថា…

Read more »

អតិថិជនមានការពេញចិត្ត នឹងសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ លីនៅតាមបណ្តាញទូរស័ព្ទដោយប្រព័ន្ទ: IMDA

សិង្ហបុរី: អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបា​នផ្តល់ជូននូវគុណភាពនៃសេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងសេ​វាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ជាទូទៅ​ប៉ុន្តែមាន​អារម្មណ៍ថាការរង់ចាំរយៈពេលនៃការហៅទូរសព្ទ័ទូរគមនាគមន៍មានរយៈពេលយូរពេក។ ​នេះបើយោងតាម​ការស្ទង់មតិមួយ​ដែល​បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី (IMDA ) ។ ការស្ទាបស្ទង់មតិ​ស្តីពីការយល់ដឹងនិងការពេញចិត្តអតិថិជនដែលដែលជឿជាក់លើគុណភាពនៃការប្រើសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់។ អ្នកឆ្លើយសំណួរត្រូវបានស្នើសុំឱ្យវាយតម្លៃការពេញចិត្តរ​បស់ពួកគេជាមួយសេវាកម្មសំខាន់ៗរួមទាំងទិន្នន័យចល័តប្រព័​ន្ធទូរស័ព្ទ​ចល័ត​។ ការវាយតម្លៃគុណភាពសេវាកម្មគឺមាន​លក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោ​យអ្នកប្រើផ្តល់ការហៅតាមទូរស័ព្ទនិ​ង​សេវាកម្មផ្ញើសារមានពិន្ទុ ៤.០៤ ទិន្នន័យទូរស័ព្ទមានអត្រា ៣.៩៨ និងបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែមាន ៣,៦៨ ។ សេវាកម្មទាំង ៥ នេះទទួលបានការចាត់ថ្នាក់គុណភាពខ្ពស់ស្រដៀងគ្នាឬខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់គុណភាពនៃសេវាកម្មធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ។ សេវាទិន្នន័យចល័តបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលកើនឡើងពី ៣,៦៣ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ៣,៩៨ នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ ការគ្របដណ្តប់ទូរស័ព្ទនៃភាពពេញចិត្តជាមួយនឹងការគ្របដណ្តប់នៃ​សេវាទិន្នន័យចល័តនៅខាងក្រៅផ្ទះនៅការិយាល័យ​និងផ្សារ​ទំនើប​មានយ៉ាងហោចណាស់…

Read more »

អតិថិជនមានការពេញចិត្ត នឹងសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ លីនៅតាមបណ្តាញទូរស័ព្ទដោយប្រព័ន្ទ: IMDA

សិង្ហបុរី: អ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបា​នផ្តល់ជូននូវគុណភាពនៃសេវាទូរស័ព្ទចល័តនិងសេ​វាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់ជាទូទៅ​ប៉ុន្តែមាន​អារម្មណ៍ថាការរង់ចាំរយៈពេលនៃការហៅទូរសព្ទ័ទូរគមនាគមន៍មានរយៈពេលយូរពេក។ ​នេះបើយោងតាម​ការស្ទង់មតិមួយ​ដែល​បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី (IMDA ) ។ ការស្ទាបស្ទង់មតិ​ស្តីពីការយល់ដឹងនិងការពេញចិត្តអតិថិជនដែលដែលជឿជាក់លើគុណភាពនៃការប្រើសេវាអ៊ិនធឺណិតខ្ពស់។ អ្នកឆ្លើយសំណួរត្រូវបានស្នើសុំឱ្យវាយតម្លៃការពេញចិត្តរ​បស់ពួកគេជាមួយសេវាកម្មសំខាន់ៗរួមទាំងទិន្នន័យចល័តប្រព័​ន្ធទូរស័ព្ទ​ចល័ត​។ ការវាយតម្លៃគុណភាពសេវាកម្មគឺមាន​លក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោ​យអ្នកប្រើផ្តល់ការហៅតាមទូរស័ព្ទនិ​ង​សេវាកម្មផ្ញើសារមានពិន្ទុ ៤.០៤ ទិន្នន័យទូរស័ព្ទមានអត្រា ៣.៩៨ និងបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែមាន ៣,៦៨ ។ សេវាកម្មទាំង ៥ នេះទទួលបានការចាត់ថ្នាក់គុណភាពខ្ពស់ស្រដៀងគ្នាឬខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់គុណភាពនៃសេវាកម្មធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤ ។ សេវាទិន្នន័យចល័តបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលកើនឡើងពី ៣,៦៣ នៅឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ ៣,៩៨ នៅឆ្នាំ២០១៨ ។ ការគ្របដណ្តប់ទូរស័ព្ទនៃភាពពេញចិត្តជាមួយនឹងការគ្របដណ្តប់នៃ​សេវាទិន្នន័យចល័តនៅខាងក្រៅផ្ទះនៅការិយាល័យ​និងផ្សារ​ទំនើប​មានយ៉ាងហោចណាស់…

Read more »

Nokia 3.1 Plus ស៊េរី​ថ្មី ថ្មកាន់បាន២ថ្ងៃ មាន​លក់​នៅ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​ប្រទេស​យើង​ហើយ តម្លៃសមរម្យបំផុត ត្រឹមតែ 179 ដុល្លា

បច្ចេកវិទ្យា៖ ក្រោយពីវិលត្រឡប់មក ក្នុងពិភពស្មាតហ្វូន ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android រួចមក ដោយដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន HMD Global បានទាក់ទាញអតិថិជន របស់ខ្លួនមកវិញ បានមិនតិចដែរ ដោយសារតែគុណភាព នៃផលិតផលស្មាតហ្វូន បច្ចេកវិទ្យា រចនាបថរូបរាង និងជាពិសេសនោះ វាក៏មានអមមក ជាមួយនឹងកញ្ចប់តម្លៃសមរម្យ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅផងដែរ។ នេះគឺជាការជោគជ័យខ្លាំងគួរអោយកត់សំគាល់នៅក្នុងបណ្តាទីផ្សារជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។ ហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាមានស្មាតហ្វូន Nokia ដើរដោយប្រតិបត្តិ ការ Android ស៊េរីថ្មីៗ បានបង្ហាញពិភពលោកបានឲ្យដឹង។ យោងតាមក្រុមហ៊ុន KTH…

Read more »

ស្អប់កណ្ដៀរមែនទេ…នេះនែវិធីកម្ចាត់សត្វកណ្តៀរដោយប្រើស្លឹកអង្កាញ់!

រុក្ខជាតិ៖ ស្លឹកអង្កាញ់ វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖ បុកស្លឹកអង្កាញ់ស្រស់(ស្លឹកចាស់ក៏បាន ស្លឹកទុំក៏បាន) ចំនួន៣គីឡូក្រាម អោយម៉ត់។ ដាក់លាយទឹកធម្មតា១លីត្រ ច្របាច់ពួតយកទឹក១លីត្រយកទៅប្រើ។ ទឹកថ្នាំមួយលីត្រលាយទឹក២០លីត្រសំរាប់បាញ់លើកន្លែងកណ្ដៀរ ឬយកទឹកថ្នាំមួយលីត្រនេះ ទៅលាយជាមួយម្សៅដំឡូមីរចំនួន៣គីឡូក្រាម រួចហើយយកវាទៅដាក់ហាលអោយស្ងួត យកវាទៅដាក់ទ្រាប់បាតរណ្ដៅសរសរ ឬដាក់ដំណាំ ដើម្បីបណ្ដេញសត្វកណ្ដៀរអោយរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយ ។ អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Read more »

ស្អប់កណ្ដៀរមែនទេ…នេះនែវិធីកម្ចាត់សត្វកណ្តៀរដោយប្រើស្លឹកអង្កាញ់!

រុក្ខជាតិ៖ ស្លឹកអង្កាញ់ វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖ បុកស្លឹកអង្កាញ់ស្រស់(ស្លឹកចាស់ក៏បាន ស្លឹកទុំក៏បាន) ចំនួន៣គីឡូក្រាម អោយម៉ត់។ ដាក់លាយទឹកធម្មតា១លីត្រ ច្របាច់ពួតយកទឹក១លីត្រយកទៅប្រើ។ ទឹកថ្នាំមួយលីត្រលាយទឹក២០លីត្រសំរាប់បាញ់លើកន្លែងកណ្ដៀរ ឬយកទឹកថ្នាំមួយលីត្រនេះ ទៅលាយជាមួយម្សៅដំឡូមីរចំនួន៣គីឡូក្រាម រួចហើយយកវាទៅដាក់ហាលអោយស្ងួត យកវាទៅដាក់ទ្រាប់បាតរណ្ដៅសរសរ ឬដាក់ដំណាំ ដើម្បីបណ្ដេញសត្វកណ្ដៀរអោយរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយ ។ អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Read more »

សូមចូលរួមត្រេកអរ !! ដល់បងប្អូនដែលកើត ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ពេលនេះអស់ក្តីបារម្មណ៍ទៀតហើយ មកសាកព្យាបាលតាមវិធីសាស្ត្រនេះម្តង…!!

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម គឺជាជំងឺមួយប្រភេទដែលពិបាកព្យាបាលបំផុត ប្រសិនបើអ្នកកើតវាហលយ គឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរស់នៅ និងការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ។ គេសង្កេតឃើញថា មនុស្សដែលមានវ័យកណ្តាលឡើងទៅ ភាគច្រើនកើតមានជំងឺមួយនេះ។ តើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រើថ្នាំពេទ្យដែលមានតម្លៃថ្លៃ អស់ពេលជាច្រើនមកហើយ តែមិនបានលទ្ធផលមែនទេ? ប្រសិនបើដូច្នេះមែន អ្នកអាចសាកល្បងទទួលទាន គូឆាយ វិញ ព្រោះវាមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ***ធាតុផ្សំមានដូចជា៖ – គូឆាយស្រស់ធម្មជាតិ ១ដើមយកទាំងឬស – ទឹកសុទ្ធ ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ ចំណុះប្រមាញកន្លះលីត្រ ***របៀបធ្វើ៖ – ដំបូងយើងត្រូវយក គូឆាយ លាងឲ្យបានស្អាត រួចហាន់វាជាចំណិតតូចៗដាក់ក្នុងក្រឡកែវស្អាតមួយ…

Read more »

សូមចូលរួមត្រេកអរ !! ដល់បងប្អូនដែលកើត ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ពេលនេះអស់ក្តីបារម្មណ៍ទៀតហើយ មកសាកព្យាបាលតាមវិធីសាស្ត្រនេះម្តង…!!

ជំងឺទឹកនោមផ្អែម គឺជាជំងឺមួយប្រភេទដែលពិបាកព្យាបាលបំផុត ប្រសិនបើអ្នកកើតវាហលយ គឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរស់នៅ និងការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ។ គេសង្កេតឃើញថា មនុស្សដែលមានវ័យកណ្តាលឡើងទៅ ភាគច្រើនកើតមានជំងឺមួយនេះ។ តើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រើថ្នាំពេទ្យដែលមានតម្លៃថ្លៃ អស់ពេលជាច្រើនមកហើយ តែមិនបានលទ្ធផលមែនទេ? ប្រសិនបើដូច្នេះមែន អ្នកអាចសាកល្បងទទួលទាន គូឆាយ វិញ ព្រោះវាមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ***ធាតុផ្សំមានដូចជា៖ – គូឆាយស្រស់ធម្មជាតិ ១ដើមយកទាំងឬស – ទឹកសុទ្ធ ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ ចំណុះប្រមាញកន្លះលីត្រ ***របៀបធ្វើ៖ – ដំបូងយើងត្រូវយក គូឆាយ លាងឲ្យបានស្អាត រួចហាន់វាជាចំណិតតូចៗដាក់ក្នុងក្រឡកែវស្អាតមួយ…

Read more »

សូមបងប្អូនមេត្តាជួយស៊ែរ !សូមយល់ដឹងជាមួយនិងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង នៅកាចូលចិត្តគេងផ្អៀងចំហៀងមកខាងស្តាំ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមនិង….!!

ផលអាក្រក់ដែលបណ្តាលមកពីការគេងផ្អៀងទៅខាងស្តាំ៖ source: imgur.com source: imgur.com ហើយបើអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេងផ្អៀងចំហៀងនោះ អ្នកគម្បីរើសចំហៀងដែលអ្នកត្រូវគេងអោយបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះថាវាមានផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។ – ផលប៉ះពាល់នៃការគេងបែរទៅខាងស្តាំគឺ ថាវាអាចធ្វើអោយអ្នកឆ្អល់ចុងដង្ហើម – ប្រសិនបើអ្នកមានទំងន់ធ្ងន់ជាងធម្មតា ការដេកនៅខាងស្តាំរយៈពេលយូរ អាចដាក់សម្ពាធទៅលើថ្លើមរបស់អ្នកបាន – ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ការគេងទៅខាងស្តាំអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមមិនអាចផ្តលឲ្យទារកគ្រប់គ្រាន់ ហើយប្រឈមនឹងហានីភ័យការរលូតកូនផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការគេងបែរទៅឆ្វេង៖ គ្រប់គ្នាប្រហែលជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលបានដឹងថា ឥរិយាបថនៃការគេងរបស់អ្នកអាចជួយពង្រឹង ឬបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាប្រើឥរិយាបថនៃការគេងណាដែលអ្នកគិតថាសុខស្រួល។ ប៉ុន្តែ តើអ្នកដឹងទេថា ការគេងបែរទៅឆ្វេងអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៏ច្រើនដល់សុខភាពរបស់អ្នក? វានឹងជួយការពារជំងឺជាច្រើន, ជួយពង្រឹងសុខភាពបេះដូង,…

Read more »

គួរយល់ដឹង…និស្សិតវេជ្ជសាស្រ្ត លឹម ឡេងឈុន ចែករំលែកចំណេះដឹងថាតើហេតុអ្វីត្រូវច្របាច់ដោះទារកតូចៗ ដែលមានអាយុទេីបតែជាង១ខែ ឬទេីបកេីត?

ហេតុអ្វី ត្រូវច្របាច់ដោះទារកតូចៗ ដែលមានអាយុទេីបតែជាង១ខែ ឬទេីបកេីត? ចម្លេីយ: វាពិតជារឿងដែលពិបាកពន្យល់ និងបកស្រាយ ដេីម្បីកែប្រែផ្នត់គំនិតប្រជាជនយេីងនៅតាមជនបទ ដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចស្ដួចស្ដើង ក្នុងការបញ្ឈប់ការច្របាច់ដោះទារកតូចៗ តាមតំបន់ ឬប្រពៃណីបុុរាណ ដែលបង្កអោយមានផលប៉ះពាល់ ដល់សុខភាពទារក, ពិសេសចំពោះទារិកាតូចៗ។ ការច្របាច់ដោះបែបនេះ មិនមែនជាការយកគ្រាប់ចេញពីដោះក្មេងនោះទេ ព្រោះវាមិនមានដុំគ្រាប់អីឡេីយ ដែលខ្មែរជំនាន់មុនតែងតែ បង្គាប់អោយច្របាច់ដោះទារកតូចៗ ជាមួយនឹងទឹកក្ដៅ ដេីម្បីយកដុំគ្រាប់នោះចេញ ដេីម្បីកុំអោយក្មេងមានដោះធំពេក ឬធ្លាក់យារនៅពេលធំពេញវ័យ។ តេីអ្នកទាំងអស់គ្នា បានដឹងទេថា ការច្របាច់ដោះទារកតូចៗគ្រប់រូបភាព មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាខ្លះដល់ពួកគេ? ជាការពិតជាក់ស្ដែងខ្លាំងណាស់ វាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អនោះទេ…

Read more »