ដំណឹងក្តៅ ៗ ! អាមេរិក បញ្ចូនអ្នកទោស ខ្មែរជាច្រើននាក់ មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ (មានវីដេអូ)

ដំណឹងក្តៅ ៗ ! អាមេរិក បញ្ចូនអ្នកទោស ខ្មែរជាច្រើននាក់ មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ (មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចូនអ្នកទោសរបស់កម្ពុជាមកស្រុកកំណើតវិញ ជាច្រើននាក់ ។ ប្រភពមួយបានបញ្ចាក់ប្រាប់ថា ពួកអ្នកទោសទាំងនោះ ភាគច្រើគឺជាអ្នកលេង បងតូច បងធំ និងជាអ្នកបង្ករបញ្ហារ ផ្សេងៗនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយត្រូវបានជាប់ឃុំនៅទីនោះ រួចទើបគេបញ្ចូននមកឲ្យកែខ្លួននៅស្រុកកំណើតវិញ។

មើលទៅប្រហែលជានៅមានច្រើនអ្នកទៀតណាស់ដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិ ពីព្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនណាស់ដែលទៅរស់នៅទីនោះ មានទាំងអ្នកត្រឹមត្រូវ មានទាំងអ្នកខូច  អ្នកខ្លះមានគ្រួសារមានកូនមានចៅ អ្នកខ្លះទៀតក៏បានស្លាប់នៅទីនោះ ដូច្នេះហើយនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេមិនកក់ក្តៅដូចនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងឡើយ។(សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម)៖ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *