ជួយស៊ែរម្នាក់១ផង ! បងប្អូនខ្មែរ ត្រូវតែនិយាយវាដូចជាមេីលងាយប្រទេសយើងពេកហើយ ដល់ថ្នាក់ដឹកកាកសំណល់យកមកចោល (មានវីដេអូ)

ជួយស៊ែរម្នាក់១ផង ! បងប្អូនខ្មែរ ត្រូវតែនិយាយវាដូចជាមេីលងាយប្រទេសយើងពេកហើយ ដល់ថ្នាក់ដឹកកាកសំណល់យកមកចោល (មានវីដេអូ)

រឿងនេះវាពិតជាហួសហេតុពេកធ្វេីអោយបងប្អូនយេីងអត់ទ្រាំនិយាយមិនបាន វាដូចជាមេីលងាយប្រទេសខ្មែរពេកដល់ថ្នាក់ដឹកកាកសំណល់យកមកចោលមេីលតែប្រទេសអែងជាភ្នំសម្រាមទៅហេីយ ហេីយមួយទៀតគឺហួសហេតុនឹងមន្ត្រីគយកាកសំណល់មួយចំនួនផងដែរ មេត្តាមុនស៉ីញេអោយមុខទំនិញអ្វីចូលមកក្នុងប្រទេស សុំអស់លោកសុំជួយបេីកនេត្រារបស់លោកមេីលឃេីញពីរបញ្ហាមុខទំនេញនាំចេញនាំចូលពីរប្រទេសជិតខាងផង លេីកនេះត្រឹមជាសំរាម

ចុះបេីលេីកក្រោយមានគេចង់ធ្វេីភាវះកម្មអ្វីមួយគេដាក់គ្រាប់បែកលោតនាទីចូលមកមិនងាប់មួយប្រទេសទៅហេីយទេអី ពួកអាចង្រៃដែលវាយកមកចោលអស់នឹងមិនដឹងជាវាសេីចអាយះមាត់យ៉ាងណាទេ វាមិនដឹងជាមេីលងាយអែងយ៉ាងណាទេ​ បេីអែងភ្លេីដល់ម្លឹង បេីជាមួយដុល្លាវិញដូចជាមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះ ហួសចិត្តVideo ពីរលោក÷ អាសង្ហា ស្មោះស្នេហ៌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *