កុំដាច់ចិត្តអី សូមជួយស៊ែរបន្តផង ! ប្អូនប្រុសមានជំងឺ មហារីក ហើយគ្រួសារក្រីក្រ ឪពុកកំពុងតែមានជម្ងឺសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនេះប្អូនប្រុសកំពុងខ្វះថវិកា…

កុំដាច់ចិត្តអី សូមជួយស៊ែរបន្តផង ! ប្អូនប្រុសមានជំងឺ មហារីក ហើយគ្រួសារក្រីក្រ ឪពុកកំពុងតែមានជម្ងឺសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនេះប្អូនប្រុសកំពុងខ្វះថវិកា...

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Sitha Yous បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្តញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា “#បងប្អូនសប្បុរសជនជួយប្អូនប្រុសម្នាក់ៗបន្តិចផង ហ៊ឹម!😓ជិវិតប្អូនប្រុសឈ្មោះ ហ៊ត់ អាយុ 16ឆ្នាំ ប្អូនប្រុសមានជំងឺ មហារីក ហើយគ្រួសារក្រីក្រ ឪពុកកំពុងតែមានជម្ងឺសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនេះប្អូនប្រុសកំពុងខ្វះថវិកា ក្នុងការព្យាបាលជំងឺ ហើយពេលនេះប្អូនប្រុស កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម ជាមួយឪពុក 😓😓

Tel: 016542254 ជួយshere យកតែបុណ្យផងព្រោះពេលនេះប្អូនប្រុសកំពុងខ្វះថវិការខ្លាំង 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😭😭😔😔😔

18/07/2019  Credit:Try soksokuntheary”។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *